Uit welke regelgeving blijkt dat een partij lokaal vernietigd moet worden?

Het antwoord:

Categorie 2 materiaal is beschreven in de Verordening 1774/2002 en met name in artikel 5 van de verordening. In lid 2 onder a staat het volgende:

2. Categorie 2-materiaal wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig
artikel 7 verzameld, vervoerd en geïdentificeerd en, tenzij in de artikelen
23 en 24 iets anders is voorgeschreven,

a) wordt rechtstreeks als afval verwijderd door verbranding in een ver­
brandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

Het materiaal moet dus rechtstreeks vervoerd worden naar de plek van bestemming. Het vervoer is verder geregeld in bijlage II onder de hoofdstukken 1 t/m 7.

De houder van het categoriemateriaal is verplicht het af te voeren. Het materiaal mag niet uitgevoerd worden. Alleen onder bijzondere voorwaarden is export mogelijk.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: