Uit welke regelgeving blijkt dat een partij lokaal vernietigd moet worden?

Het antwoord:

Categorie 2 materiaal is beschreven in de Verordening 1774/2002 en met name in artikel 5 van de verordening. In lid 2 onder a staat het volgende:2. Categorie 2-materiaal wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig
artikel 7 verzameld, vervoerd en geïdentificeerd en, tenzij in de artikelen
23 en 24 iets anders is voorgeschreven,
a) wordt rechtstreeks als afval verwijderd door verbranding in een ver­
brandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

Het materiaal moet dus rechtstreeks vervoerd worden naar de plek van bestemming. Het vervoer is verder geregeld in bijlage II onder de hoofdstukken 1 t/m 7.

De houder van het categoriemateriaal is verplicht het af te voeren. Het materiaal mag niet uitgevoerd worden. Alleen onder bijzondere voorwaarden is export mogelijk.