< p>

Wat is controle productvreemde bestanddelen?

Controle productvreemde bestanddelen houdt het volgende in:

Controleren of productvreemde bestanddelen in producten terecht kunnen komen.

Definitie controle productvreemde bestanddelen

Productvreemde bestanddelen kunnen zijn:

 • Glas;
 • Hard plastic;
 • Hout;
 • Onderdelen van machines.

Uitvoering controle productvreemde bestanddelen

Productvreemde bestanddelen kunnen op diverse manieren in het product terecht komen. Om dit te voorkomen is het van belang om naar de staat van de objecten te kijken en te beoordelen of er een mogelijk risico is op besmettingen richting het product. Bijvoorbeeld door een breuk of loszittende onderdelen.

Via de PDA rondes wordt de kans op een mogelijke besmetting beoordeeld.

Acties bij afwijkingen tijdens controle productvreemde bestanddelen

Wanneer een object niet goed is dient direct actie ondernomen te worden om besmetting richting het product te voorkomen.

 • De eerste stap is altijd het blokkeren van het object.
 • Beoordeel of het object gemaakt kan worden, zo ja voer direct de reparatie uit.
 • Indien herstel niet mogelijk is dient het object verwijderd/vervangen te worden.
 • Voer eventuele noodreparaties uit. En wel zo dat besmetting richting het product niet meer kan optreden.
 • Herleid de oorzaak zodat, afhankelijk van de oorzaak, maatregelen genomen kunnen worden.
 • Instructie personeel.
 • Wijzigen onderhoudsfrequentie.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: