Wat zijn de kennisvragen voor nieuw personeel?

Hieronder een overzicht met de thema's van de kennisvragen voor (nieuw) personeel, de uitvoering van toetsing en de nodige acties bij een eventuele afwijking.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Kennisvragen voor nieuw personeel

Kennisvragen voor nieuw zijn ervoor om het kennisniveau van het nieuwe personeel te controleren. Bij indiensttreding vindt instructie van de nieuwe medewerker plaats. Hierbij dient onder andere aandacht te zijn voor:

 • Persoonlijke ;
 • Bedrijfshygiëne;
 • Omgang met ziekte;
 • Basiskennis ;
 • Te nemen maatregelen bij ;
 • Incidenten;
 • Productvreemde bestanddelen;
 • Receptuur fouten;
 • Normoverschrijdingen;
 • ;
 • ARBO.

Ook dient de gezondheidsverklaring ingevuld te zijn.

Uitvoering

Om te beoordelen of de nieuwe medewerkers dan wel tijdelijk personeel voldoende instructie hebben gehad, vindt deze plaats. De controle is van belang vanwege het feit dat zonder instructie de werkzaamheden niet op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden.

 • Controleer aan de hand van de vragenlijst in de of de instructies juist hebben plaatsgevonden.
 • Beoordeeld de kennis en van de nieuwe medewerker.
 • Leg alle resultaten vast in de iMIS .

De gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van de instructie te bepalen. Dit gebeurt met de verificatie.

Acties bij afwijkingen

Wanneer één van de vragen als onvoldoende beoordeeld wordt moet de medewerker bijgeschoold worden. Dit dient direct plaats te vinden na de controle in de vorm van een mondelinge instructie.

Indien een extra instructie gegeven is dient binnen een maand een hercontrole plaats te vinden. Indien wederom onvoldoende dienen de stappen herhaald te worden. Dit net zolang tot de kennis aanwezig is.

Leg alle gegevens en corrigerende maatregelen vast in de iMIS Audit en Dbase.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat zijn de kennisvragen voor nieuw personeel?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4| 22 juni 2023

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.