Wat wordt er bedoeld met kennisvragen voor nieuw personeel?

Kennisvragen voor nieuw personeel zijn ervoor om het kennisniveau van het nieuwe personeel te controleren.
Bij indiensttreding vindt instructie van de nieuwe medewerker plaats. Hierbij dient onder andere aandacht te zijn voor:

 • Persoonlijke hygiëne;
 • Bedrijfshygiëne;
 • Omgang met ziekte;
 • Basiskennis voedselveiligheid;
 • Te nemen maatregelen bij afwijkingen;
 • Incidenten;
 • Productvreemde bestanddelen;
 • Receptuur fouten;
 • Normoverschrijdingen;
 • Milieu;
 • ARBO.

Ook dient de gezondheidsverklaring ingevuld te zijn.

Uitvoering

Om te beoordelen of de nieuwe medewerkers dan wel tijdelijk personeel voldoende instructie hebben gehad, vindt deze controle plaats. De controle is van belang vanwege het feit dat zonder instructie de werkzaamheden niet op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden.

 • Controleer aan de hand van de vragenlijst in de iMIS Audit of de instructies juist hebben plaatsgevonden.
 • Beoordeeld de kennis en kunde van de nieuwe medewerker.
 • Leg alle resultaten vast in de iMIS Audit .

De gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van de instructie te bepalen. Dit gebeurt met de verificatie.

Acties bij afwijkingen

Wanneer één van de vragen als onvoldoende beoordeeld wordt moet de medewerker bijgeschoold worden. Dit dient direct plaats te vinden na de controle in de vorm van een mondelinge instructie.

Indien een extra instructie gegeven is dient binnen een maand een hercontrole plaats te vinden. Indien wederom onvoldoende dienen de stappen herhaald te worden. Dit net zolang tot de kennis aanwezig is.

Leg alle gegevens en corrigerende maatregelen vast in de iMIS Audit en Dbase.

Bijbehorende bestanden

 • Er zijn geen bestanden gekoppeld aan dit document.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: