< p>

Wat doe je tijdens de controle traceersysteem?

Controle traceersysteem

Controleren of tracering mogelijk is.

Definitie van controle traceersysteem

Het traceringssysteem is beschreven in de procedure.

Uitvoering van controle traceersysteem

Een goede tracering valt of staat bij het juist inbrengen van de gegevens en het coderen van de diverse producten.

Alle vragen zijn opgenomen in de PDA . De volgende punten moeten gecontroleerd worden:

  • Registratie binnenkomende goederen in het systeem;
  • Codering van de producten.

Acties bij afwijkingen controle traceersysteem

  • Als producten niet gecodeerd zijn moet dit alsnog gebeuren.
  • De ingeboekte partijen dienen nagekeken te worden en eventueel opnieuw ingeboekt te worden om de tracering weer kloppend te maken.
  • Blokkeren van producten totdat tracering weer correct werkt.
  • Er dient gekeken te worden of de gegeven training effectief is geweest.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: