Wat is de desinfectie controle?

Desinfectie controle is het controleren van de effectiviteit van de desinfectie.

Definitie Desinfectie controle

Desinfectie: afdoden micro-organismen met
behulp van een desinfectiemiddel.

Frequentie: zie specificatie/overzicht.

Uitvoering van de desinfectie controle

Een goede desinfectie is van groot belang
om ophoping van micro-organismen te voorkomen. Ook voorkomt het de mogelijkheid
tot kruisbesmettingen. Door een juiste desinfectie worden de micro-organismen
afgedood. Onderstaande kan zelf gedaan worden of
(deels) worden uitbesteed.

 • Maak een
  afdruk van het te beoordelen object.
 • Zorg er voor
  dat de agar niet aangeraakt wordt. Dit geeft besmetting en een verkeerde
  uitslag.
 • Codeer het afdrukplaatje
  duidelijk.
 • Bebroed het
  afdrukplaatje volgens voorschrift.
 • Beoordeel het afdrukje.
 • Leg de uitslagen vast.

Beoordelen afdrukplaatje

Normalitair worden de uitslagen ingedeeld
in een classificatie:

Klasse Aantal kve Oordeel
0 0-2 Zeer goed
1 3-9 Goed
2 10-29 Matig
3 30-89 Slecht
4 90 en meer Zeer slecht

Omdat
wij alleen de 0 en 1 als goed zien, hebben wij ervoor gekozen de volgende
klasse indeling te hanteren:

Klasse Aantal kve Oordeel
0 10 en meer Slecht
1 0-9 Goed

Acties bij afwijkingen tijdens de desinfectie controle

Wanneer er een 0 gescoord wordt dient
binnen 1 week een hercontrole plaats te vinden om te beoordelen of het gaat om
een structurele afwijking of een incident. Indien de
herbeoordeling eveneens slecht is dient:

 • De oorzaak dient achterhaald te worden, bijvoorbeeld:
  • Onkunde;
  • Verkeerde instructies.
 • De schoonmaak uitvoering dient gecontroleerd te worden.
 • Het personeel dient geïnstrueerd te worden m.b.t. reiniging en desinfectie.
 • Na instructie dient opnieuw bemonstering plaats te vinden.
 • Indien meer dan 50% van de objecten (totaal) een 0 scoort bij de eerste en de hercontrole moet contact worden gezocht met de leverancier van de desinfectiemiddelen. Dit om resistentie te voorkomen.
 • Leg alle genomen maatregelen vast.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.


Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: