< p>

Wat is de desinfectie controle?

Desinfectie controle is het controleren van de effectiviteit van de desinfectie.

Definitie Desinfectie controle

Desinfectie: afdoden micro-organismen met behulp van een desinfectiemiddel.

Frequentie: zie specificatie/overzicht.

Uitvoering van de desinfectie controle

Een goede desinfectie is van groot belang om ophoping van micro-organismen te voorkomen. Ook voorkomt het de mogelijkheid tot kruisbesmettingen. Door een juiste desinfectie worden de micro-organismen afgedood. Onderstaande kan zelf gedaan worden of (deels) worden uitbesteed.

 • Maak een afdruk van het te beoordelen object.
 • Zorg er voor dat de agar niet aangeraakt wordt. Dit geeft besmetting en een verkeerde uitslag.
 • Codeer het afdrukplaatje duidelijk.
 • Bebroed het afdrukplaatje volgens voorschrift.
 • Beoordeel het afdrukje.
 • Leg de uitslagen vast.

Beoordelen afdrukplaatje

Normalitair worden de uitslagen ingedeeld in een classificatie:

Klasse Aantal kve Oordeel
0 0-2 Zeer goed
1 3-9 Goed
2 10-29 Matig
3 30-89 Slecht
4 90 en meer Zeer slecht

Omdat wij alleen de 0 en 1 als goed zien, hebben wij ervoor gekozen de volgende klasse indeling te hanteren:

Klasse Aantal kve Oordeel
0 10 en meer Slecht
1 0-9 Goed

Acties bij afwijkingen tijdens de desinfectie controle

Wanneer er een 0 gescoord wordt dient binnen 1 week een hercontrole plaats te vinden om te beoordelen of het gaat om een structurele afwijking of een incident. Indien de herbeoordeling eveneens slecht is dient:

 • De oorzaak dient achterhaald te worden, bijvoorbeeld:
  • Onkunde;
  • Verkeerde instructies.
 • De schoonmaak uitvoering dient gecontroleerd te worden.
 • Het personeel dient geïnstrueerd te worden m.b.t. reiniging en desinfectie.
 • Na instructie dient opnieuw bemonstering plaats te vinden.
 • Indien meer dan 50% van de objecten (totaal) een 0 scoort bij de eerste en de hercontrole moet contact worden gezocht met de leverancier van de desinfectiemiddelen. Dit om resistentie te voorkomen.
 • Leg alle genomen maatregelen vast.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: