Wat is de status van “Infoblad 65” binnen de NVWA?

Retaillers gaan steeds meer vragen stellen aan klanten. Ik kan hun wel verder helpen met het systeem wat wij gebruiken, maar ik wil niet voor de fanfare uitlopen.

Het antwoord:

Infoblad 65 heeft de status van een normaal infoblad (gepubliceerd op de website, ter ondersteuning van bedrijven, geen wetgeving, richting gevend). Nu is er (m.n. vanuit CBL, maar daardoor ook bij FNLI) behoorlijk veel weerstand tegen deze interpretatie over de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft bij de inkoop van “consumptie gerede” producten. Het is een poging om die verantwoordelijkheid te beschrijven, maar ik verwacht dat het infoblad in de huidige vorm nog wel zal veranderen. Het CBL is (vorige week in een overleg) gevraagd om een beter alternatief te maken als tegen voorstel. De essentie is, dat we de voedselveiligheid in de keten beter willen borgen. Voor productiebedrijven is er infoblad 64 (grondstoffen) en voor handelsbedrijven willen ook meer waarborgen. De huidige situatie is (zoals CBL zelf zegt), dat zij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor niet- private labels. Wij vragen dat ook handelsbedrijven de betrouwbaarheid van hun leveranciers nagaan. De discussie is nu hóe zij dat moeten doen. Wij stellen in infoblad 65 voor om dat te doen aan de hand van een grofmazige gevarenanalyse (productgroepen?). Maar ik kan me ook voorstellen dat men de leveranciers categoriseert (soort product, aantal jaren al vaste leverancier, aantal/aard klachten, effectiviteit van herstelacties, etc…). Wij willen dit beslist niet opblazen tot heel veel (administratief) werk, juist niet. Als een bedrijf bijvoorbeeld zou stellen dat men werkt met zoveel mogelijk vaste leveranciers, dat klachten geëvalueerd worden en dat indien nodig daarover afspraken gemaakt worden met die leveranciers, dan zijn we al een stap in de goede richting. Of als gesteld wordt dat niewe leveranciers altijd beoordeeld worden op bepaalde voedselveiligheidspunten, dan zijn we ook al een stuk verder.

Het huidige infoblad 65 is een uitwerking van een bestaande aanpak van een levensmiddelengroothandel, maar dat hoeft niet te betekenen dat het altijd zo moet. Met handelsgoederen moet je kunnen vertrouwen op de leverancier, zonder zelf al teveel te moeten analyseren. Maar zoals het CBL nu stelt: wij doen niets aan voedselveiligheid bij niet- private labels, kan niet volgens de verordening. Iedere schakel in de keten …..etc.

De discussie met de retailers is nog niet voorbij. Hopelijk komen ze zelf met een werkbaar alternatief en in dat geval mag het huidige infoblad 65 van tafel.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: