Wat verstaan we onder ‘fraude’?


Het antwoord:

Fraude is geen wettelijke term. Het is een ‘elastisch begrip’ dat steeds andere betekenissen en connotaties kent, afhankelijk van de context. De NVWA richt zich op de bestrijding van fraude op de terreinen van voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, plantgezondheid en natuur en milieu. De NVWA spreekt van fraude als er sprake is van:

  • opzettelijk handelen;
  • handelen in strijd met wetten, regels of voorschriften opgesteld door de overheid;
  • een vorm van bedrog;
  • (economisch) voordeel.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.


Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: