De uitgebreide vraag schoonmaakmiddelen

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van schoonmaakmiddelen?

Voorbeeld inkoopspecificatie schoonmaakmiddelen

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

  • Alle etiketteringen voldoen aan de geldende wetgevingen;
  • Alle zijn toegelaten voor de levensmiddelenindustrie;
  • Specificaties worden voorafgaande aan de eerste levering opgestuurd;
  • Bij productaanpassingen worden vooraf nieuwe afgegeven;
  • Van alle producten zijn veiligheidskaarten aanwezig;
  • Er vindt advisering plaats met betrekking tot de van de producten. Hierbij worden mogelijke gevaarlijke situaties meegenomen.
  • Alle geleverde producten zijn traceerbaar zodat wij bij calamiteiten op de juiste wijze door u ingelicht kunnen worden.
  • Een door ons op locatie is in geval van toegestaan waarbij openheid van alle relevante moet worden gegeven.
  • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Schoonmaakmiddelen: Inkoopspecificatie voorbeeld' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: