Is er een inkoopspecificatie: Kleding wassen?

Hierbij een voorbeeld van een inkoopspecificatie, met de eisen die gesteld moeten voor de partij die verantwoordelijk is voor het wassen van de bedrijfskleding.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Welke eisen moet ik stellen bij de leverancier die uw kleding wast.

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

  • Het te gebruiken wasmiddel is ongeparfumeerd en dient geen resten achter te laten op de kledingstukken.
  • Alle en eventueel overige te wassen materialen dienen op een dusdanige wijze te worden gereinigd dat deze schoon zijn. “Schoon” houdt hierbij in dat geen of nauwelijks micro-organismen op de gewassen materialen kunnen bevinden. Dit ter voorkoming van mogelijke met schone kleding.
  • Het reinigen van de kleding dient te geschieden voor een onderneming welke bevoegd is kleding voor de voedingsmiddelenindustrie te reinigen.
  • Minimaal eenmaal per week dient de schone en eventueel gerepareerde kleding te worden geretourneerd.
  • De minimale , welke gebruikt mag worden voor het reinigen van de overalls, jassen of overschorten, is 60°C.
  • Het wasproces dient aantoonbaar gevalideerd te zijn.
  • Het vuile en het schone wasgoed mag nooit samen in een ruimte worden opgeslagen.
  • Als blijkt dat een product niet aan de temperatuur eisen voldoet of beschadigd dan wel vervuild is of indien hierover een vermoeden bestaat, dient de leverancier direct telefonisch contact op te nemen.
  • Een door ons op locatie is in geval van toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
  • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening: