Welke maatregelen tref je omtrent Glas en Hard plastic?

Bekijk onderstaand voorbeeld om te lezen welke maatregelen je kunt treffen om glas en hard plastic te voorkomen in de productie.

Verwondingen kunnen bij de consument optreden indien men een product consumeert met een glasscherf of hard plastic.

Ons bedrijf onderscheidt dit fysisch gevaar van de andere fysische gevaren door hierop extra aandacht te vestigen, dit met behulp van deze glasprocedure en controles met de iMIS Audit. Glas dat in het product terecht kan komen, kan afkomstig zijn van verschillende bronnen.

Preventieve maatregelen

De genomen maatregelen om glasbreuk te voorkomen kunnen zijn:

 • Beschermin van tl-buizen;
 • Bescherming van de ramen met folie;
 • Zoveel mogelijk glas en hard plastic uit de producties weren;
 • Controle via iMIS Audit rondes.

Maandelijks vindt een preventieve glas en hard plastic controle plaats (zie ook instructie). Bij deze ronde wordt gecontroleerd op breuken en missende delen. Ook wordt er gekeken naar mogelijke toekomstige breuken (staat).

De ronde vindt al langere tijd maandelijks plaats. Door deze frequentie is gebleken dat problemen voorkomen worden. Een hogere frequentere controle is momenteel niet noodzakelijk. Bij veel opmerkingen zal de frequentie vanzelfsprekend verhoogd worden.

Maatregelen bij glasbreuk

Zodra er glasbreuk optreedt moet zo snel mogelijk het gebroken glas worden opgeruimd. Bij het opruimen mogen geen restanten glas achterblijven. Glasafval wordt in een speciaal daarvoor bestemde bak verzameld die afsluitbaar is en er geen gevaar bestaat tijdens opslag of afvoer voor contaminatie van de omgeving. Deze bak moet gescheiden van producten of (verpakkings)materialen worden opgeslagen. Tijdens het opruimen van de glasscherven, mag er binnen redelijke afstand geen productie plaatsvinden. Ook moet het product dat binnen deze afstand aanwezig is worden geblokkeerd omdat er kans is op fysische besmetting met glas. Objecten, die in de omgeving staan van de glasbreuk, dienen tijdens het opruimen van het glas te worden afgedekt.

Wanneer het glas opgeruimd is:

 • Gebruikt materiaal afspoelen boven wasbak;
 • Wasbak schoonmaken;
 • Materiaal reinigen;
 • Gedragen kleding dient vervangen te worden;
 • Reinigen of vervangen van de schoenen;
 • Gedragen kleding boven wasbak uitschudden om eventuele glasresten te verwijderen;
 • Wasbak naspoelen;
 • Kleding bij de vuile was deponeren.

Wanneer al het glas verwijderd is kan de ruimte weer worden vrijgegeven. De schoonmaak wordt begeleid door de kwaliteitsdienst. De kwaliteitsdienst geeft de ruimte ook weer vrij na reinigen. Schoonmaakmaterialen, zoals borstels, die bij glasbreuk worden gebruikt mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze materialen moeten apart opgeslagen worden.

Glasbreuk wordt altijd geregistreerd.

Indien er incidenten gebeuren die hier niet beschreven staan dan geldt altijd dat het product dient te worden geblokkeerd en indien nodig te worden afgekeurd.

Als er producten zijn uitgeleverd met glas moet altijd een recall worden gehouden.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: