Acties bij het treffen van glas en hard plastic

Hierbij de maatregelen die genomen moeten worden wanneer er glas delen of hard plastic wordt aangetroffen in het proces, om de fysische gevaren te voorkomen.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Fysische gevaren

Bekijk onderstaand om te lezen welke maatregelen je kunt treffen om en te voorkomen in de productie. Verwondingen kunnen bij de consument optreden indien men een consumeert met een glasscherf of hard plastic. Ons bedrijf onderscheidt dit fysisch van de andere door hierop extra aandacht te vestigen, dit met behulp van deze glasprocedure en controles met de iMIS . Glas dat in het product terecht kan komen, kan afkomstig zijn van verschillende bronnen.

Preventieve maatregelen

De genomen maatregelen om te voorkomen kunnen zijn:

 • Beschermin van tl-buizen;
 • Bescherming van de ramen met folie;
 • Zoveel mogelijk glas en hard plastic uit de producties weren;
 • via rondes.

Maandelijks vindt een preventieve glas en hard plastic controle plaats (zie ook instructie). Bij deze ronde wordt gecontroleerd op breuken en missende delen. Ook wordt er gekeken naar mogelijke toekomstige breuken (staat). De ronde vindt al langere tijd maandelijks plaats. Door deze frequentie is gebleken dat problemen voorkomen worden. Een hogere frequentere controle is momenteel niet noodzakelijk. Bij veel opmerkingen zal de frequentie vanzelfsprekend verhoogd worden.

Maatregelen bij glasbreuk

Zodra er glasbreuk optreedt moet zo snel mogelijk het gebroken glas worden opgeruimd. Bij het opruimen mogen geen restanten glas achterblijven. Glasafval wordt in een speciaal daarvoor bestemde bak verzameld die afsluitbaar is en er geen gevaar bestaat tijdens of afvoer voor contaminatie van de omgeving. Deze bak moet gescheiden van of (verpakkings)materialen worden opgeslagen. Tijdens het opruimen van de glasscherven, mag er binnen redelijke afstand geen productie plaatsvinden. Ook moet het product dat binnen deze afstand aanwezig is worden geblokkeerd omdat er kans is op fysische met glas. Objecten, die in de omgeving staan van de glasbreuk, dienen tijdens het opruimen van het glas te worden afgedekt.

Wanneer het glas opgeruimd is:

 • Gebruikt materiaal afspoelen boven wasbak;
 • Wasbak schoonmaken;
 • Materiaal reinigen;
 • Gedragen dient vervangen te worden;
 • Reinigen of vervangen van de schoenen;
 • Gedragen kleding boven wasbak uitschudden om eventuele glasresten te verwijderen;
 • Wasbak naspoelen;
 • Kleding bij de vuile was deponeren.

Wanneer al het glas verwijderd is kan de ruimte weer worden vrijgegeven. De schoonmaak wordt begeleid door de kwaliteitsdienst. De kwaliteitsdienst geeft de ruimte ook weer vrij na reinigen. Schoonmaakmaterialen, zoals borstels, die bij glasbreuk worden gebruikt mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze materialen moeten apart opgeslagen worden. Glasbreuk wordt altijd geregistreerd. Indien er incidenten gebeuren die hier niet beschreven staan dan geldt altijd dat het product dient te worden geblokkeerd en indien nodig te worden afgekeurd. Als er producten zijn uitgeleverd met glas moet altijd een worden gehouden.


TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Acties bij het treffen van glas en hard plastic' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates nieuwsbrief

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.