Inkoopspecificatie: Opslag (huur)

Welke eisen moet ik stellen bij de huur van opslagruimte?

Zie hieronder een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om uw inkoopvoorwaarden duidelijk te maken op het moment dat u opslagruimte gaat huren.

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. inkoopcontracten plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

Ondergetekende verklaart hiermee zich te houden aan onze opslagregels.

 • De opslagruimtes dienen geschikt te zijn voor het onder de juiste condities opslaan van voedingsmiddelen.
 • Er zijn procedures geïmplementeerd om productbesmetting tijdens opslag te voorkomen (voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen/ verschillende categorieën producten). Deze procedures kunnen indien gevraagd overlegd worden.
 • De opslagruimtes worden volgens vaste frequentie gecontroleerd. Hierbij is minimaal aandacht voor schoonmaak, mogelijke besmettingen met productvreemde bestanddelen (glas, losse verf etc.). Deze controles worden vastgelegd.
 • Voor het opslaan, wordt de conditie van de opslagruimte gecontroleerd (zoals afwezigheid van vreemde geuren, veel rook, onjuist vochtigheid, ongedierte, schimmels) en indien nodig, wordt actie ondernomen.
 • Indien goederen bij een bepaalde temperatuur opgeslagen moeten worden, dient de temperatuur in de opslagruimte gecontroleerd en vastgelegd te worden. Indien gevraagd kan een rapportage overlegd worden met de gemeten temperaturen.
 • Indien goederen bij een bepaalde temperatuur opgeslagen moeten worden, dient de adequate range van temperaturen tijdens opslag geborgd en vastgelegd te worden. Indien gevraagd kan een rapportage overlegd worden met de gemeten temperaturen.
 • Er bestaat een schoonmaakschema, en indien nodig een desinfectieschema, voor alle ruimtes en middelen (voertuigen en apparatuur) die gebruikt wordt tijdens de opslag, het laden en het lossen. Er zijn registraties aanwezig van de genomen maatregelen. Deze rapportages kunnen indien gevraagd overhandigd worden.
 • Laad- en losdocks hebben de uitrusting om de getransporteerde producten te beschermen tegen externe invloeden (zoals klimaat, stuifmeel).
 • Het staat ons vrij om bij u een audit te houden.
 • Regels aangaande Food Defense worden in acht genomen, zoals bedrijfsbeveiliging.
 • Een audit door ons op locatie is in geval van recall toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
 • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam transporteur:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Food Safety Software iMIS Food

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Meer inkoopspecificaties

Voedselveiligheid nieuws

imis food update

iMIS Food Update – November

Bij deze publiceren wij onze eerste iMIS Food Update. We geven jou hiermee een update van de Food Safety issues die momenteel spelen, zodat jij...
Lees verder
iMIS Food update november

Food Safety Compliance Scorecard

Een goede Food Safety Culture begint bij het besef dat een bedrijf zelf verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en weet wat hier de status van is....
Lees verder