Inkoopspecificatie: Microbiologisch onderzoek

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van microbiologisch onderzoek?

Zie hieronder een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om uw inkoopvoorwaarden duidelijk te maken op het moment dat u microbiologisch onderzoek inkoopt.

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. inkoopcontracten plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

Regels:

  • Er mogen geen ophaalwerkzaamheden uitgevoerd worden indien uw medewerker een besmettelijke infectieziekte heeft.
  • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door, aantoonbaar, geschoold personeel.
  • Er wordt niet afgeweken van de hygiënevoorschriften.
  • Er moet volgens ISO17025 worden gewerkt.
  • Daar waar wettelijk nodig dienen bemonsteringen te geschieden onder daarvoor geldende accreditatie.
  • Er mag niet worden afgeweken van het microbiologische monsterplan zonder schriftelijke toestemming vooraf.
  • In geval van een slechte testuitslag dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.
  • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.
  • Een audit door ons op locatie is in geval van recall toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Food Safety Software iMIS Food

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Meer inkoopspecificaties

Voedselveiligheid nieuws

Zoom the Room

Zoom the Room

Leg je Food Safety Case voor aan onze Food Safety Consultants en ontvang direct het antwoord of de oplossing, zodat jij direct verder kunt!
Lees verder
FAQ 2020 Food Safety

De meest gestelde vragen omtrent voedselveiligheid in het jaar 2020!

Bekijk hier het totaaloverzicht van de meeste gestelde vragen omtrent voedselveiligheid die in 2020 aan ons zijn gesteld.
Lees verder