Inkoopspecificatie: Microbiologisch onderzoek

Hierbij een voorbeeld van een inkoopspecificatie, met de eisen die gesteld moeten bij de inkoop van het microbiologische onderzoek door een geaccrediteerd lab.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van microbiologisch onderzoek?

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

  • Er mogen geen ophaalwerkzaamheden uitgevoerd worden indien uw medewerker een besmettelijke infectieziekte heeft.
  • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door, aantoonbaar, geschoold .
  • Er wordt niet afgeweken van de hygiënevoorschriften.
  • Er moet volgens ISO17025 worden gewerkt.
  • Daar waar wettelijk nodig dienen bemonsteringen te geschieden onder daarvoor geldende accreditatie.
  • Er mag niet worden afgeweken van het microbiologische monsterplan zonder schriftelijke toestemming vooraf.
  • In geval van een slechte testuitslag dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.
  • In geval van een mogelijke die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.
  • Een door ons op locatie is in geval van recall toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening: