< p>

Boeterapport: een mondelinge verklaring of een schriftelijke verklaring. Wat is het best?

Het antwoord:

Bij een boeterapport wil ik adviseren om geen mondelinge verklaring af te leggen. Mondelinge verklaringen willen soms aanleiding geven voor misverstanden, die dan later weer tegen je gebruikt kunnen worden. Het is verstandig om alleen te verklaren dat het bedrijf schriftelijk zal reageren met een verklaring op het boeterapport. Dat geeft je de mogelijkheid om te overleggen hoe je de verklaring wilt opstellen richting de NVWA. Daarnaast ben je niet verplicht om direct een verklaring af te leggen. Dat moet zelfs verplicht worden meegedeeld, anders is een boeterapport bij voorbaat ongeldig.