Wat is Critical Control Point (CCP)?

CCP staat voor Critical Control Point en daar bedoelt men een kritisch controle punt mee. Het is een methodologie voor kwaliteitsbewaking bij de productie van voedsel.

Uitvoering

Vanuit de gevarenanalyse zijn risico’s bepaald welke beheerst moeten worden. Deze beheersing vindt plaats door metingen. Echter wanneer de metingen niet of niet correct worden uitgevoerd kunnen risico’s voor de voedselveiligheid ontstaan. Deze instructie is bedoeld om te controleren of:

 • Genomen maatregelen worden genomen;
 • Metingen worden uitgevoerd;
 • Metingen correct worden uitgevoerd.

In de iMIS Audit ronde zijn de controlepunten opgenomen.

 • Controleer of de metingen uitgevoerd worden.
 • Zijn er maatregelen genomen.
 • Zijn de genomen maatregelen correct.
 • Weet de medewerker waarom gemeten wordt.
 • Weet de medewerker welke maatregelen genomen moeten worden bij afwijkingen.
 • Controleer een meting door zelf ook te meten.

Boek nu gratis de iMIS Food Scan

Met de iMIS Food Scan krijg jij als ondernemer onafhankelijk advies of de huidige grootte van de kwaliteitsafdeling nodig is, de benodigde software toereikend is en of de adviseurs die worden ingeschakeld daadwerkelijk nodig zijn.

Hoe ziet deze scan eruit? In de zoom meeting (online) van één uur wordt gezamenlijk een Business Benefit analyse uitgevoerd voor het gebruik van iMIS Food. Na deze meeting weet je de huidige status van de QA functie binnen je bedrijf, wat de bedrijfsrisico's zijn en welke kosten je kunt besparen.

Acties bij afwijkingen

Wanneer één van de vragen als onvoldoende beoordeeld wordt moet de medewerker bijgeschoold worden. Dit dient direct plaats te vinden na de controle in de vorm van een mondelinge instructie.

Indien een extra instructie gegeven is dient dezelfde week een hercontrole plaats te vinden. Indien wederom
onvoldoende dienen de stappen herhaald te worden. Dit net zolang tot de kennis aanwezig is.

Leg alle gegevens en corrigerende maatregelen vast.

Wanneer blijkt dat CCP’s niet zijn nagemeten, dient het productieproces stil gelegd te worden:

 • Beoordeeld wanneer de laatste meting is uitgevoerd.
 • Blokkeer alle producten vanaf die meting.
 • Afhankelijk van de CCP dient een hercontrole plaats te vinden van de producten. Indien niet mogelijk dienen de producten vernietigd te worden.
 • Wanneer de meting niet heeft plaatsgevonden door defecte meetapparatuur dient deze volgens procedure gerepareerd te worden.
 • Wanneer het proces niet goed beschreven is waardoor metingen niet plaatsvinden dient dit eveneens aangepast te worden.

Bekijk ook eens de presentatie behorende bij de Food Safety Compliance opleiding: dag 1 (vanaf sheet 38) en kom nog meer te weten over CCP!

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Food Safety Software iMIS Food

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Voedselveiligheid nieuws

QAssurance (69)

Most downloaded food safety documents in 2021

In the overview below, you will find the most downloaded food safety documents in 2021 (so far).
Read more
Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Read more