Wat is een CCP of een Critical Control Point ?

Een CCP, is een kritisch controle punt om risico's te beheren in een HACCP studie. Hierbij de uitleg van de uitvoering en de nodige acties bij een afwijking.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

CCP

CCP staat voor Point en daar bedoelt men een kritisch punt mee. Het is een methodologie voor kwaliteitsbewaking bij de productie van voedsel.

Uitvoering CCP

Vanuit de gevarenanalyse zijn 's bepaald welke beheerst moeten worden. Deze beheersing vindt plaats door metingen. Echter wanneer de metingen niet of niet correct worden uitgevoerd kunnen risico's voor de voedselveiligheid ontstaan. Deze instructie is bedoeld om te controleren of:

 • Genomen maatregelen worden genomen;
 • Metingen worden uitgevoerd;
 • Metingen correct worden uitgevoerd.

In de iMIS Audit ronde zijn de controlepunten opgenomen.

 • Controleer of de metingen uitgevoerd worden.
 • Zijn er maatregelen genomen.
 • Zijn de genomen maatregelen correct.
 • Weet de medewerker waarom gemeten wordt.
 • Weet de medewerker welke maatregelen genomen moeten worden bij .
 • Controleer een meting door zelf ook te meten.

Met de iMIS Scan krijg jij als ondernemer onafhankelijk of de huidige grootte van de kwaliteitsafdeling nodig is, de benodigde software toereikend is en of de adviseurs die worden ingeschakeld daadwerkelijk nodig zijn.

Hoe ziet deze scan eruit? In de zoom meeting (online) van één uur wordt gezamenlijk een Benefit uitgevoerd voor het gebruik van iMIS Food. Na deze meeting weet je de huidige status van de QA functie binnen je bedrijf, wat de bedrijfsrisico's zijn en welke je kunt besparen.

Acties bij afwijkingen

Wanneer één van de vragen als onvoldoende beoordeeld wordt moet de medewerker bijgeschoold worden. Dit dient direct plaats te vinden na de controle in de vorm van een mondelinge instructie. Indien een extra instructie gegeven is dient dezelfde week een hercontrole plaats te vinden. Indien wederom
onvoldoende dienen de stappen herhaald te worden. Dit net zolang tot de kennis aanwezig is.

Leg alle gegevens en corrigerende maatregelen vast.

Wanneer blijkt dat CCP's niet zijn nagemeten, dient het productieproces stil gelegd te worden:

 • Beoordeeld wanneer de laatste meting is uitgevoerd.
 • Blokkeer alle vanaf die meting.
 • Afhankelijk van de CCP dient een hercontrole plaats te vinden van de producten. Indien niet mogelijk dienen de producten vernietigd te worden.
 • Wanneer de meting niet heeft plaatsgevonden door defecte meetapparatuur dient deze volgens gerepareerd te worden.
 • Wanneer het proces niet goed beschreven is waardoor metingen niet plaatsvinden dient dit eveneens aangepast te worden.
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat is een CCP of een Critical Control Point ?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates nieuwsbrief

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.