Wat is Critical Control Point (CCP)?

CCP staat voor Critical Control Point en daar bedoelt men een kritisch controle punt mee.

Uitvoering

Vanuit de gevarenanalyse zijn risico’s bepaald welke beheerst moeten worden. Deze beheersing vindt plaats door metingen. Echter wanneer de metingen niet of niet correct worden uitgevoerd kunnen risico’s voor de voedselveiligheid ontstaan. Deze instructie is bedoeld om te controleren of:

 • Genomen maatregelen worden genomen;
 • Metingen worden uitgevoerd;
 • Metingen correct worden uitgevoerd.

In de iMIS Audit ronde zijn de controlepunten opgenomen.

 • Controleer of de metingen uitgevoerd worden.
 • Zijn er maatregelen genomen.
 • Zijn de genomen maatregelen correct.
 • Weet de medewerker waarom gemeten wordt.
 • Weet de medewerker welke maatregelen genomen moeten worden bij afwijkingen.
 • Controleer een meting door zelf ook te meten.

Acties bij afwijkingen

Wanneer één van de vragen als onvoldoende beoordeeld wordt moet de medewerker bijgeschoold worden. Dit dient direct plaats te vinden na de controle in de vorm van een mondelinge instructie.

Indien een extra instructie gegeven is dient dezelfde week een hercontrole plaats te vinden. Indien wederom onvoldoende dienen de stappen herhaald te worden. Dit net zolang tot de kennis aanwezig is.

Leg alle gegevens en corrigerende maatregelen vast.

Wanneer blijkt dat CCP’s niet zijn nagemeten, dient het productieproces stil gelegd te worden:

 • Beoordeeld wanneer de laatste meting is uitgevoerd.
 • Blokkeer alle producten vanaf die meting.
 • Afhankelijk van de CCP dient een hercontrole plaats te vinden van de producten. Indien niet mogelijk dienen de producten vernietigd te worden.
 • Wanneer de meting niet heeft plaatsgevonden door defecte meetapparatuur dient deze volgens procedure gerepareerd te worden.
 • Wanneer het proces niet goed beschreven is waardoor metingen niet plaatsvinden dient dit eveneens aangepast te worden.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: