Mag de benaming cacaofantasie ook vervangen worden voor imitatiechocolade?

Wij hebben vernomen dat de benaming cacaofantasie niet mag voor imitatiechocolade, klopt dit?

Het antwoord:

Dit is geregeld in het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. Hier worden beide benamingen genoemd.

Artikel 34

5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid treedt het bepaalde in dit besluit, voor zover van toepassing op:

Verder is er nog het volgende besluit, maar daar komen beide benamingen niet voor. Wel is in artikel 19 iets geregeld over de etikettering van chocoladeproducten met ander vet dan cacaoboter.

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

Geldend op 28-02-2011

Artikel 19

Bij een op de voet van deze paragraaf aangeduide waar die andere plantaardige vetten bevat dan cacaoboter wordt de vermelding gebezigd bevat naast cacaoboter ook andere plantaardige vetten. Deze vermelding is:

  • a. geplaatst in de nabijheid van de aanduiding, in hetzelfde gezichtsveld als de lijst van ingrediënten maar daarvan duidelijk gescheiden;
  • b. opvallend en duidelijk leesbaar, vetgedrukt, in een lettertype dat ten minste even groot is als het lettertype dat gebruikt is voor de lijst van ingrediënten.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: