Was is de wetgeving voor imitatie chocolades?

In de volgende casus wordt besproken of de term cacaofantasie gebruikt mag worden voor een imitatiechocolade product, volgends de Warenwetbesluit Etikettering.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Casus

Wij hebben vernomen dat de benaming cacaofantasie niet mag voor imitatiechocolade, klopt dit?

Het antwoord:

Dit is geregeld in het Warenwetbesluit van levensmiddelen. Hier worden beide benamingen genoemd.

Artikel 34

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid treedt het bepaalde in dit besluit, voor zover van toepassing op:

Verder is er nog het volgende besluit, maar daar komen beide benamingen niet voor. Wel is in artikel 19 iets geregeld over de etikettering van chocoladeproducten met ander vet dan cacaoboter.

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

Geldend op 28-02-2011

Artikel 19

Bij een op de voet van deze paragraaf aangeduide waar die andere plantaardige vetten bevat dan cacaoboter wordt de vermelding gebezigd bevat naast cacaoboter ook andere plantaardige vetten. Deze vermelding is:

  • geplaatst in de nabijheid van de aanduiding, in hetzelfde gezichtsveld als de lijst van ingrediënten maar daarvan duidelijk gescheiden;
  • opvallend en duidelijk leesbaar, vetgedrukt, in een lettertype dat ten minste even groot is als het lettertype dat gebruikt is voor de lijst van ingrediënten.