Chemisch gevaar voeding: HACCP gevarentabel

Op deze pagina kunt u een specifieke gevarentabel: Chemisch gevaar voeding. De verschillende chemische gevaren zijn afgebeeld in de volgende tabel.

Chemisch gevaar voeding

Wij beschikken over verschillende HACCP gevarentabellen. Hieronder zie je de die wij hebben samengesteld omtrent het onderwerp ‘'. Aangezien deze tabel zeer uitgebreid is, raden wij aan om van onderstaande download gebruik te maken om de tabel goed te kunnen bekijken.

Tabel

StofVoedingsmiddelWettelijkOpmerkingen
bestrijdingsmiddelen (pesticiden, herbiciden, fungiciden, insecticiden)groenten, specerijen en max. gehalte. Toelating en gebruik van bestrijdingsmiddelen is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) en de Verordening (EG) Nr. 396/2005Lage afwijkingspercentages gevonden voor NL teelt.
PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), benz(a)pyreen/vet, gerookte vleesproducten, 's e.d.verordening 1881/2006ontstaan tijdens verbrandingsprocessen (bakken, roosteren, bbq). Kankerverwekkend. PAK's veroozaken in de longen en het spijsverteringskanaal.
dioxinen: polychloordibenzodioxiden (PCDD's), polychloordibenzofuranen PCDF's, 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine (TCDD) (via voer) en pluimveevlees, vis (met name bepaalde vette vis zoals haring en ) en groenten, oliën en vetten, en eierenMaximumgehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1881/2006gevormd uit chloorhoudende verbindingen tijdens verhitting onder zuurstofarme condities. Boven een bepaalde drempelniveau kankerverwekkend voor mens en dier
pcb's (verzamelnaam voor een groep van 209 chemisch bereide synthetische stoffen die niet van nature voorkomenvlees (via voer) en pluimveevlees, vis (met name bepaalde vette vis zoals haring en zalm) en groenten, oliën en vetten, zuivel en eierenMaximumgehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1881/2006kankerverwekkend voor mens en dier. Verder: huidaandoeningen, afwijkingen aan het voortplantingssysteem en leverziekten. PCB's branden boven de 1200 ° C, lossen slecht op in water en worden toegepast als weekmaker in kunststof, verf, inkt, lak en lijm en in insecticiden
polybrominated diphenyl ethersvia water in vis
3-mcpd-3-monochloor-1-2-propaandiolgehydrolyseerd plantaardig eiwit, saus (ketjap)Kan worden gevormd bij de behandeling van ruwe eiwitten met zoutzuur voor de productie van gehydrolyseerd plantaardig eiwit.
materialen-in-contact-phtalaten-badge-bisfenol-aGeen aanwijzingen uit onderzoeken voor onveilige situaties m.b.t.
zware metalen (lood, cadmium, tin,kwik, arsenicum)groenten, specerijen en kruiden, , vlees ( kunnen in voedsel terecht komen door water, lucht en grondEC 1881/2006Cd kan voorkomen in batterijen, plastics en verf. Cd kan longkanker en nierfunctiestoornissen veroorzaken. Pb kan zenuwstelsel aantasten, bloedarmoede en miskramen veroorzaken
Azo kleurstoffen en aanverwante moleculen (o.a pararood en soedanrood 1 t/m 4)specerijen en kruiden Spaanse peper, paprikapoeder, chilipoeder, grove peper, cayennepeper, palmolieverbodenAnalysecertificaten benodigd van importeur en steekproefgewijze bemonstering door lidstaten.
residuen: (dier)geneesmiddelen, antibiotica en andere anti-microbiele stoffen, groeipromotor, vitaminesvleesverbodenvleeskeuring. Voor elk geneesmiddel is een Maximum Residu Level (MRL) geregeld waarbij de maximale toegelaten concentratie in vlees, lever, nier, vet, en eieren is geregeld. Verder in EU-landen en VS verbod op chloramphenicol en nitrofuranen. Echter in Oost-Europese en bepaalde Aziatische landen mogen ze wel worden gebruikt.
residuen: hormonenvleesverbodenvleeskeuring (groeihormonen i.h.a. niet direct carcinogeen of gentoxisch, maar wel acute risico's aan verbonden)
acrylamideo.a. frites, toast
nitraat / nitrietgroene groentenmax. gehaltenitriet ontstaat bij verwarming van nitraat. Nitriet is onschuldig in basisch maar in zuur milieu worden er nitrosaminen gevormd (in de maag) en kan het maag en leverkanker veroorzaken
DPTG dimere en polymere trigliceridenfrituurvetmaximaal 16% (max. 27% polaire bestanddelen)ontstaan tijdens gebruik
vrije vetzuren (FFA)frituurvetmaximaal 4.5; FFA nemen toe tijdens gebruik
overige verontreinigingenfrituurvetzie ‘Bereiding en behandeling levensmiddelen art.9bereid uit , bijv. vet uit slibvangput, destructiemateriaal, afvalwater etc.
allergenenalgemeenVO (EU) 1169/2011Indien bekend is dat bij de leverancier mogelijk is via cross contaminatie, dan extra aandacht geven.
gmosoja en maiszie richtlijnenIndien bekend is dat bij de leverancier besmetting mogelijk is via cross contaminatie, dan extra aandacht geven.
smeermiddelenalgemeenverbodenmogen niet via het proces in het terecht zijn gekomen
reiniging en desinfectiemiddelenalgemeenverbodenmogen niet via het proces in het product terecht zijn gekomen
koelmiddelengekoelde en bevroren voedingsmiddelenverbodenmogen niet via het proces in het product terecht zijn gekomen
stoffen als gevolg van vetoxidatieoliën en vetten, vlees en vleesproducten, zuivelproducten (niet de zeer magere of light producten) verder alle producten die als vet bekend staangeaccepteerd, geen direct gevolg voor de volksgezondheid.vetoxidatie zorgt voor afname organoleptisch gewenste eigenschappen. Door de reactie van zuurstof met de gevormde aldehyden kunnen azijnzuur, mierenzuur en propionzuur gevormd worden. Zorgt voor ranzigheid.
caramelisatieproducten met
maillard-reactieseiwitrijke productenkan een tekort veroorzaken aan het essentiële aminozuur
Groeibevorderaars; anabole steroïden, onderverdeeld in drie groepen: oestrogene-, androgene- en progestagene steroïden. Synthetisch bereide steroïden: ethynyloestradiol, diethylstilbesterol (DES), trenbolon, medroxyprogesteron acetaat (MPA)vleesenergie die wordt gebruikt voor de groei van het dier wordt benut voor een grotere aanmaak van eiwitten ten koste van vetten
Groeibevorderaars; Beta-agonisten. Bekend: clenbuterol, salbutamol en bromobuterolvleeszorgen voor afbraak van vetten en benut worden voor de aanmaak van eiwitten (repartition drugs)
Organotin-verbindingen: monobutyltin, dibutyltin en tributyltingebruikt als stabilisator en schimmelwerend middel. Via de huid opgenomen.
minerale oliënin bijna alle voedingsmiddelen door migratie vanuit verpakkingsmateriaal of contaminatie tijdens productieprocescomplexe mix van alifatsche koolwaterstoffen, naftalenen en aromaten. Toxisch: diverse soorten kanker veroorzaken. Een aantal synthetisch bereide koolwaterstofoliën worden tot de minerale oliën gerekend. Belangrijke bronnen van verontreiniging: katoenen en jute zakken, kunststof of karton, drukinkten, smeermiddelen en gerecycled vet in veevoer

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Chemisch gevaar voeding: HACCP gevarentabel' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.