HACCP gevarentabel: Parasieten

Op deze pagina kunt u een specifieke gevarentabel vinden, op deze tabel staan links die u kunt betreden als u een iMIS licentie heeft, voor meer informatie.

Introductie

Wij beschikken over verschillende HACCP gevarentabellen. Hieronder zie je de die wij hebben samengesteld omtrent . Aangezien deze tabel zeer uitgebreid is, raden wij aan om van onderstaande download gebruik te maken om de tabel goed te kunnen bekijken.

Tabel

ParasietGroepHerkomstVoedingsmiddelZiekteMaatregelenOpmerkingen
Anisakis marinaRonde wormZeezoogdieren zijn eindgastheer; vissen/ zijn tussengastheerVis, rauwe en onvol-doende behandelde haringAnisakiase door lavern: geconsumeerde larven veroorzaken maag- en darmontsteking die lijkt op blindedarmontste-king.Ziekte wordt in Nederland goed beheerst.
Cryptosporidium parvumProtozoaLandbouwhuisdieren zijn tussengastheer (darmparasiet); mens is eindgastheer, voedings-middelen met dierlijke faeces besmet.Cryptosporidiose: door inname van ingekapselde bevruchte eieren (=oocysten) die zich in menselijke darm ontwikkelen tot volwassenprotozoen en ziekte veroorzaken. Incubatie: 3-14 dgn.Goede bij .Veel mestkalveren en pluimvee zijn besmet. voor de mens in het algemeen is klein. Veehouders, slachters, RVV-medewerkers zijn risicogroepen die door goede hygiëne kunnen voorkomen dat ze ziek worden.
Echinococcus granulosisLintwormHond is eindgastheer → eieren in faeses; mens varken, schaap zijn tussengastheerGroenten en besmet met honden-faeses.Echinococcose: eieren ontwikkelen in de longen of lever van de mens tot volgende tussenstadium, genoemd blaasworm → kan ernstige ziekte veroorzaken. als voedsel voor honden en andere dieren goed koken. Hygienisch contact met honden.
Geen huisslachtingen, goede keuring.
In Nederland komt deze ziekte zeer zelden voor.
Entamoeba
histolytica
Protozoa (amoebe)MensVia faeces besmet voedsel/water, ook door transport via vliegen, kakkerlakkenAmobe dysenterie: opname van cysten leidt tot diarree of meer ernstige ziektever-schijnselen met dood als gevolg.Goede riolering.
Cyste wordt vernietigd bij T >55 o C en diepvriezen.
Vooral tropische en sub-tropische gebieden; ziekte komt in Nederland voor, maar vaak in buitenland opgelopen.
Giardia lambliaProtozoa (zweepdier)Darmkanaal zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieenVia faeces besmet voedsel/water.Giardiasis: cysten veroorzaken ziekte (misselijk, diarree), ziekte kan lang duren (1-3 mnd). Incubatie: 1-3 weken, goede riolering, geen faecale water, verhitten.Cysten bestand tegen chlorering.
Fasciola hepaticaZuigwormRunderen, schapen, mens eindgastheer; slak is tussengastheerGroenten worden door slak besmet, vooral waterkers.Fascioliase: mens neemt cysten op die zich ontwikkelen tot volwassen parasieten die de lever kunnen beschadigen.Goede keuring bij slachterijen en zorgvuldig slachtproces waarbij besmette organen worden verwijderd.
Clonorchis sinensiscoliOnvoldoende gekookte of rauwe zoetwatervisClonorchiase: infecties van galblaas, lever door consumptie cysten.Cysten worden vernietigd bij 50 o C.Normaal in verre Oosten.
Taenia saginataLintwormRunderen zijn tussengastheer, mens is eindgastheerRunderen kunnen ernstig ziek (cysticercosis) worden door opname van eieren die zich ontwikkelen tot eerste tussenvorm (blaasworm). Door opname van blaasworm uit rundvlees ontstaan in de menselijke darm volwassen lintwormen die eieren maken. Bij mensen leidt dit proces tot lichte ziekteverschijnselen (taeniasis).Goede keuring vee. Verhitten van vlees (kerntemperatuur >70 o C). DIepvriezenBesmetting van mens is nog reeel en bewaking blijft nodig.
Taenia soliumLintwormVarkens zijn tussengastheer; mens kan tussengastheer en/of eindgastheer zijn.Beschadiging darmwand en verspreiding wormen naar andere organen → ernstige ziekte.Idem als bij Taenia saginataIn Nederland zeldzaam, wel in Midden Amerika en Zuid Amerika.
Toxoplasma gondiiProtozoa (sporozoa)Kat is eindgastheer, warmbloedig dieren zijn tussengastheer.Vlees, groenten besmet via kattefaeces.Toxoplasmose. Gezonde personen: inname van cyste leidt tot lichte griep, organisme kan lange tijd in spieren aanwezig blijven; risicogroepen: zwangere vrouwen (hersenvliesont-steking en waterhoofd bij kind of abortus). ook ouderen, jonge kinderen, zieken kunnen ernstige ziekteverschijnselen (blindheid) krijgen. Incubatie: 1-3 weken.Goede keuring. Niet eten van , besmet vlees. Hygienisch omgaan met katten. Goed wassen van groenten (kunnen besmet zijn met oocysten van kat). Cyste (infectievorm) wordt gedood bij een kamertemperatuur van 70 o C en door diepvriezen.Besmetting van slachtvee is in Nederland sterk teruggedrongen. Bewaking blijft nodig vanwege hoge besmettingsdruk.
Trichinella spiralisRonde wormVarkens en paarden worden besmet door , wilde dieren.Varkensvlees, paardevlees, wildTrichinellose. Door consumptie van ingekapsel-de larven in vlees ontstaat ziekte. Beginsymptomen: maag- en darmklachten. Uit larven ontstaan volwassen wormen die paren en larven in menselijke darm produceren die zich via lymfebanen verplaatsen en zich inkapselen in spieren met ernstige ziekteverschijnselen (verlamming ) tot gevolg. Sterfte komt voorGoede keuring geslacht vee. Producent niet voeren onverhit dierlijk en goede stal-hygiëne. Fabrikant: verhitten (kerntemperatuur>70 o C, verlagen a w , zouten, roken of diepvriezen voglens Vleeskeurings-weteisen. Consument: geen rauw varkensvlees of wild eten.In Nederland hebben varkens en paarden lage besmetting. Bij vleeskeuring wordt op aanwezigheid getest. Bewaking blijft nodig.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'HACCP gevarentabel: Parasieten' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.