Wat is de wettelijke regeling voor het gebruik van “lysine”?

Het antwoord:

De vraag is of lysine wel gebruikt mag worden. Zie hiervoor de wettelijke regeling die in het algemeen geldt voor het toevoegen van aminozuren. In principe mag het niet, tenzij er wettelijk iets geregeld is dat het wel toestaat. Ik heb het niet kunnen vinden. Maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. In veevoeder is het wel toegestaan. En in voedingssupplementen en bepaalde medicijnen. Dit is de tekst uit het warenwetbesluit:

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

Geldend op 16-04-2012

Artikel 10

  • 1. In eet- of drinkwaren mogen vitamines, fluor- en jodiumverbindingen, aminozurenof hun zouten niet aanwezig zijn, tenzij deze naar aard en hoeveelheid van nature aanwezig zijn in die eet- of drinkwaren.  Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van: a. verrijkte eet- of drinkwaren als bedoeld in het //wetten.overheid.nl/BWBR0008065/geldigheidsdatum_16-04-2012 Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen, voor wat betreft de aanwezigheid van vitamines;
  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:
    • a. verrijkte eet- of drinkwaren als bedoeld in het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen , voor wat betreft de aanwezigheid van vitamines
    • b. eet- of drinkwaren waarvoor in enig wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Mocht het wel gebruikt worden mag je het alleen declareren als “lysine”.

Indien u producent bent van bijzondere voeding zoals babyvoeding, gelden er specifieke strengere eisen.

Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding

Babyvoeding is 1 van de categorieën bijzondere voeding waarvoor specifieke regelgeving bestaat. Deze specifieke regelgeving staat beschreven in het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding.

Deze wet stelt strenge eisen aan de samenstelling van de voeding, bijvoorbeeld over de hoeveelheid vitaminen, aminozuren en mineralen. In de wet staan bovendien maximum gehaltes gesteld aan verontreinigen, zoals bestrijdingsmiddelen. De wet stelt (aanvullende) eisen aan de verhandeling, aanduiding en vermelding van babyvoeding. De specifieke eisen vindt u in de bijlagen van de wet. Het Warenwetbesluit producten van bijzondere voeding legt de basis voor de regelgeving over babyvoeding.

Nog meer informatie over voedingssupplementen vindt u hier:

http://www.food-info.net/nl/ff/supplements.htm