Is er een voorbeeldprocedure voor productauthenticiteit, claims en ketenborging?

Ja, die is er zeker en kun je hieronder bekijken

Voorbeeldprocedure: Productauthenticiteit, claims en ketenborging

We hebben als organisatie toegang tot informatie over historische bedreigingen en ontwikkelingen van bedreigingen in de supply chain die een risico van vervalsing of vervanging van grondstoffen kan opleveren.
Deze informatie is afkomstig van:

 • branche verenigingen
 • overheidsinstanties
 • en private informatiebronnen zoals QAssurance.

Misstanden omtrent productauthenticiteit worden gerapporteerd via o.a.

 • www.vmt.nl
 • wetgeving.qassurance.com
 • www.nvwa.nl
 • de Rapid Alerts (RAFFS)
 • Rapid Alert Food and Feed Qray (app)
 • de nieuwsbrief voedselveiligheid.

Op basis van deze informatie wordt een kwetsbaarheidsbeoordeling uitgevoerd op alle groepen van levensmiddelengrondstoffen om het risico van vervalsing of vervanging te beoordelen. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • Historisch bewijs van vervanging en vervalsing;
 • Economische factoren die vervanging en vervalsing aantrekkelijker kunnen maken;
 • Toegankelijkheid tot grondstoffen via de supply chain;
 • Verfijning van routine testen om vervalsingsmiddelen te identificeren;
 • Aard van de grondstof.

Deze kwetsbaarheidsbeoordeling wordt formeel minimaal jaarlijks beoordeeld om gewijzigde economische omstandigheden en marktinformatie die de mogelijke risico’s kunnen veranderen mee te nemen en te verwerken.

Als grondstoffen in deze kwetsbaarheidsbeoordeling worden geïdentificeerd als zijnde een bijzonder risico van vervalsing of vervanging, zullen er geschikte garantie en/of testprocessen worden genomen om het risico te verminderen.

Indien producten worden geëtiketteerd of er claims worden gemaakt op eindverpakkingen die afhankelijk zijn van de status van de grondstof zoals bijvoorbeeld:

 • Specifieke herkomst of oorsprong;
 • Ras/ rassen claims;
 • Status van verzekerde (bijv. Global Gap);
 • Status van genetisch gemodificeerd organisme status (GMO);
 • Identiteit behouden;
 • Specifieke naam handelsmerk ingrediënten.

dan zal de status van elke partij van de grondstof gecontroleerd worden.

Als organisatie leggen wij vast de inkoopgegevens, traceerbaarheid van gebruik grondstoffen en eindproduct verpakkingen met claims. Als organisatie zijn wij verplicht om bij claims frequent een gedocumenteerde massabalans test uit te voeren m.b.t. de claim. Deze wordt minimaal iedere 6 maanden uitgevoerd en vastgelegd (In geval van de absentie van een systeemcertificaat die de productauthenticiteit borgt).

Voor claims die te maken hebben met de methoden van productie (bijvoorbeeld biologisch, Beter Leven, halal, koosjer) geldt dat wij als organisatie de noodzakelijke certificering moeten hebben om deze claim te mogen voeren.

De processtroom voor de productie van producten met een claim worden gedocumenteerd en mogelijke gebieden voor verontreiniging of verlies van identiteit geïdentificeerd. Passende controles worden vastgelegd om de integriteit van het product te waarborgen.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: