Waar is een blokkade procedure voor bedoeld?

Hier volgt meer informatie over de blokkade procedure, inclusief het uitvoeren van de blokkades, de mogelijke maatregelen en de registratie bij een blokkades.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Blokkade procedure

De is bedoeld om er voor te zorgen dat met een afwijking niet verwerkt of uitgeleverd worden. Naast producten kunnen ook ruimtes geblokkeerd worden. Dit kan het geval zijn de bij de volgende voorbeelden:

Uitvoeren blokkades

Iedereen die een afwijking constateert heeft de plicht deze producten te coderen met een blokkade kaart. Dit om ervoor te zorgen dat de producten niet meer in het productieproces terecht kunnen komen of worden uitgeleverd. De producten mogen alleen verder verwerkt worden wanneer de bestemming duidelijk is. Wanneer het voedselveiligheidsaspecten betreft mag de bestemming alleen gegeven worden door de kwaliteitsdienst. In geval van ruimtes vindt codering plaats op alle toegangswegen. De ruimte mag pas weer gebruikt worden na vrijgave. Van elke blokkade wordt een tijdspad gekoppeld. Dit tijdspad heeft als doel de blokkade tijdig op te lossen c.q. de bestemming te bepalen. Alle geblokkeerde producten worden duidelijk gecodeerd en apart gezet van de reguliere producten.

Mogelijke maatregelen

Product

 • vernietigen;
 • Product na correcties uitleveren of verder verwerken;
 • Producten herverwerken;
 • Producten zonder correctie verder verwerken of uitleveren.

Opmerking: als producten geblokkeerd worden vanwege een CCP normoverschreiding dan moet altijd de voorgeschreven maatregel genomen worden. Deze maatregel is te vinden in het CCP .

Ruimte

 • Schoonmaak;
 • Opruimen ;
 • Herstellen van problemen.

Registratie en vrijgave

In alle gevallen geldt dat het blokkadeformulier volledig ingevuld moet worden.

 • Datum;
 • Product;
 • Geconstateerde afwijking;
 • Correctieve actie;
 • Bestemming.

Na het vrijgeven of vernietigen van de producten wordt het blokkadeformulier afgegeven bij de kwaliteitsdienst. Dit voor verdere verwerking en verificaties. Het is van belang om de oorzaak van de afwijking te achterhalen. Alleen op deze wijze kunnen maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. De maatregelen zijn afhankelijk van de afwijking, maar kunnen invloed hebben op product en proces!


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Waar is een blokkade procedure voor bedoeld?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4| 20 januari 2023

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates ontvangen?

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.