Waar is de blokkade procedure voor bedoeld?

De blokkade procedure is bedoeld om er voor te zorgen dat producten met een afwijking niet verwerkt of uitgeleverd worden. Naast producten kunnen ook ruimtes geblokkeerd worden. Dit bijvoorbeeld in geval van:

 • Glasbreuk;
 • Slechte reiniging;
 • Afbreken en/of vermissing onderdelen machines.

Uitvoeren blokkades

Iedereen die een afwijking constateert heeft de plicht deze producten te coderen met een blokkade kaart. Dit om ervoor te zorgen dat de producten niet meer in het productieproces terecht kunnen komen of worden uitgeleverd.

De producten mogen alleen verder verwerkt worden wanneer de bestemming duidelijk is.

Wanneer het voedselveiligheidsaspecten betreft mag de bestemming alleen gegeven worden door de kwaliteitsdienst.

In geval van ruimtes vindt codering plaats op alle toegangswegen.

De ruimte mag pas weer gebruikt worden na vrijgave.

Van elke blokkade wordt een tijdspad gekoppeld. Dit tijdspad heeft als doel de blokkade tijdig op te lossen c.q. de bestemming te bepalen.

Alle geblokkeerde producten worden duidelijk gecodeerd en apart gezet van de reguliere producten.

Mogelijke maatregelen

Product:

 • Product vernietigen;
 • Product na correcties uitleveren of verder verwerken;
 • Producten herverwerken;
 • Producten zonder correctie verder verwerken of uitleveren.

Opmerking: als producten geblokkeerd worden vanwege een CCP normoverschreiding dan moet altijd de voorgeschreven maatregel genomen worden. Deze maatregel is te vinden in het CCP overzicht.

Ruimte:

 • Schoonmaak;
 • Opruimen glas;
 • Herstellen van problemen.

Registratie en vrijgave

In alle gevallen geldt dat het blokkadeformulier volledig ingevuld moet worden.

 • Datum;
 • Product;
 • Geconstateerde afwijking;
 • Correctieve actie;
 • Bestemming.

Na het vrijgeven of vernietigen van de producten wordt het blokkadeformulier afgegeven bij de kwaliteitsdienst. Dit voor verdere verwerking en verificaties.

Het is van belang om de oorzaak van de afwijking te achterhalen. Alleen op deze wijze kunnen maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. De maatregelen zijn afhankelijk van de afwijking, maar kunnen invloed hebben op product en proces!

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.