Waarom moet je kalibreren?

Kalibratie

De kalibratie vindt alleen plaats door de
aangewezen personen. Dit om te voorkomen dat de middelen worden aangepast of
misbruikt.

Alle gebruikte meetmiddelen dienen tijdig
en juist gekalibreerd te worden om zeker te stellen dat de uitgevoerde metingen
correct zijn.

Te kalibreren middelen

Het gaat om de middelen waarvan de meting
direct van invloed zijn op:

 • Voedselveiligheid;
 • Koeling;
 • Afvulvolumes;
 • Eindgewichten;
 • Facturaties;
 • Kwaliteit.

In een overzicht is opgenomen:

 • De te kalibreren middelen;
 • Laatste kalibratiedatum;
 • Identificatienummer;
 • Volgende kalibratiedatum;
 • Preventie van
  ongeautoriseerd gebruik c.q. aanpassing;
 • Bescherming
  tegen schade, aantasting en misbruik.

Ook zijn in deze specificatie eventuele
incidenten opgenomen, als:

 • Vermissing;
 • Defecten;
 • Vervanging.

Corrigerende maatregelen bij kalibratie

De onzekerheid van de kalibratie moet
worden meegenomen bij de verificatie van kritische limieten. Oftewel
controleformulieren moeten worden aangepast aan deze onzekerheid. Als
bijvoorbeeld een kerntemperatuur minimaal 68°C moet zijn en de afwijking is 1°C
, dan moet het controleformulier uitgaan van minimaal 69.

Wanneer blijkt dat het meetmiddelen niet
meer functioneert of buiten grenzen valt, wordt deze gerepareerd of vervangen.

Tot die tijd mag het middel niet meer
gebruikt worden.

Alle genomen maatregelen worden
vastgelegd.

De producten welke gemeten zijn tussen de
laatste goede meting en het constateren van de afwijking worden geblokkeerd en
opnieuw gemeten. Indien de producten uitgeleverd zijn moet, afhankelijk van het
meetmiddel, beoordeeld worden of een recall noodzakelijk is.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.

Lees hier meer over audits:


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.


Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: