Wat is kalibratie en waarom is het een nodig?

Kalibratie vindt plaats door de bevoegde personen. Alle gebruikte meetmiddelen dienen tijdig en juist gekalibreerd te worden om de accuraatheid waar te borgen.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Kalibratie

De kalibratie vindt alleen plaats door de aangewezen personen. Dit om te voorkomen dat de middelen worden aangepast of misbruikt. Alle gebruikte meetmiddelen dienen tijdig en juist gekalibreerd te worden om zeker te stellen dat de uitgevoerde metingen correct zijn.

Te kalibreren middelen

Het gaat om de middelen waarvan de meting direct van invloed zijn op:

In een overzicht is opgenomen:

  • De te kalibreren middelen;
  • Laatste kalibratiedatum;
  • Identificatienummer;
  • Volgende kalibratiedatum;
  • van ongeautoriseerd gebruik c.q. aanpassing;
  • Bescherming tegen schade, aantasting en misbruik.

Ook zijn in deze specificatie eventuele incidenten opgenomen, als:

  • Vermissing;
  • Defecten;
  • Vervanging.

Corrigerende maatregelen bij kalibratie

De onzekerheid van de kalibratie moet worden meegenomen bij de verificatie van kritische limieten. Oftewel controleformulieren moeten worden aangepast aan deze onzekerheid. Als bijvoorbeeld een kerntemperatuur minimaal 68°C moet zijn en de afwijking is 1°C, dan moet het controleformulier uitgaan van minimaal 69. Wanneer blijkt dat het meetmiddelen niet meer functioneert of buiten grenzen valt, wordt deze gerepareerd of vervangen. Tot die tijd mag het middel niet meer gebruikt worden. Alle genomen maatregelen worden vastgelegd. De welke gemeten zijn tussen de laatste goede meting en het constateren van de afwijking worden geblokkeerd en opnieuw gemeten. Indien de producten uitgeleverd zijn moet, afhankelijk van het meetmiddel, beoordeeld worden of een noodzakelijk is.Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat is kalibratie en waarom is het een nodig?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages training Dag 4| 20 juni 2023

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.