Waarom moet je kalibreren?

Kalibratie

De kalibratie vindt alleen plaats door de aangewezen personen. Dit om te voorkomen dat de middelen worden aangepast of misbruikt.

Alle gebruikte meetmiddelen dienen tijdig en juist gekalibreerd te worden om zeker te stellen dat de uitgevoerde metingen correct zijn.

Te kalibreren middelen

Het gaat om de middelen waarvan de meting direct van invloed zijn op:

 • Voedselveiligheid;
 • Koeling;
 • Afvulvolumes;
 • Eindgewichten;
 • Facturaties;
 • Kwaliteit.

In een overzicht is opgenomen:

 • De te kalibreren middelen;
 • Laatste kalibratiedatum;
 • Identificatienummer;
 • Volgende kalibratiedatum;
 • Preventie van ongeautoriseerd gebruik c.q. aanpassing;
 • Bescherming tegen schade, aantasting en misbruik.

Ook zijn in deze specificatie eventuele incidenten opgenomen, als:

 • Vermissing;
 • Defecten;
 • Vervanging.

Corrigerende maatregelen bij kalibratie

De onzekerheid van de kalibratie moet worden meegenomen bij de verificatie van kritische limieten. Oftewel controleformulieren moeten worden aangepast aan deze onzekerheid. Als bijvoorbeeld een kerntemperatuur minimaal 68°C moet zijn en de afwijking is 1°C , dan moet het controleformulier uitgaan van minimaal 69.

Wanneer blijkt dat het meetmiddelen niet meer functioneert of buiten grenzen valt, wordt deze gerepareerd of vervangen.

Tot die tijd mag het middel niet meer gebruikt worden.

Alle genomen maatregelen worden vastgelegd.

De producten welke gemeten zijn tussen de laatste goede meting en het constateren van de afwijking worden geblokkeerd en opnieuw gemeten. Indien de producten uitgeleverd zijn moet, afhankelijk van het meetmiddel, beoordeeld worden of een recall noodzakelijk is.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.

Lees hier meer over audits:


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: