Wat is de huidige wettelijke limiet voor vermelding van ingrediënten op het etiket?

Het antwoord:

Alle ingrediënten moeten benoemd worden. De uitzonderingen heb ik hieronder neergezet. Mengsels van kruiden en specerijen mogen aangeduid worden met resp. kruiden en specerijen als ze minder dan 2% van de eet- of drinkwaar zijn.

Besluit van 10 december 1991, betreffende Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

8. Als ingrediënten worden niet aangemerkt levensmiddelenadditieven en enzymen die in de eet- of drinkwaar waarvan zij deel uitmaken, geen technologische functie vervullen.

9. Als ingrediënten worden niet aangemerkt stoffen die geen levensmiddelenadditief zijn, maar die op dezelfde wijze en voor hetzelfde doel worden gebruikt als technologische hulpstof en in al dan niet gewijzigde vorm nog aanwezig zijn in het eindproduct.

Artikel 6

4. Het ingrediënt water mag worden aangemerkt als niet in de waar aanwezig, indien de uitkomst, bedoeld in het derde lid, 5% of minder van de totale hoeveelheid van de waar bedraagt.

Artikel 8

3. In afwijking van artikel 6, eerste lid, mogen ingrediënten die minder dan 2% van het eindproduct uitmaken, in een andere volgorde worden opgesomd, na de andere ingrediënten.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: