Huidige limiet voor vermelding van ingrediënten.

Elk ingrediënt van het product moet worden benoemd. Er zijn uitzonderingen. Kruidenmengsels ​mogen gegroepeerd worden wanneer het minder dan 2% aanwezig is.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Volledige vraag

Wat is de huidige wettelijke limiet voor vermelding van ingrediënten op het etiket?

Ingrediënten declaratie

Alle ingrediënten moeten benoemd worden. De uitzonderingen heb ik hieronder neergezet. Mengsels van kruiden en specerijen mogen aangeduid worden met resp. kruiden en specerijen als ze minder dan 2% van de eet- of drinkwaar zijn.

Besluit van 10 december 1991, betreffende Warenwetbesluit van levensmiddelen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

8. Als ingrediënten worden niet aangemerkt levensmiddelenadditieven en die in de eet- of drinkwaar waarvan zij deel uitmaken, geen technologische functie vervullen.

9. Als ingrediënten worden niet aangemerkt stoffen die geen levensmiddelenadditief zijn, maar die op dezelfde wijze en voor hetzelfde doel worden gebruikt als technologische hulpstof en in al dan niet gewijzigde vorm nog aanwezig zijn in het eindproduct.

Artikel 6

4. Het ingrediënt water mag worden aangemerkt als niet in de waar aanwezig, indien de uitkomst, bedoeld in het derde lid, 5% of minder van de totale hoeveelheid van de waar bedraagt.

Artikel 8

3. In afwijking van artikel 6, eerste lid, mogen ingrediënten die minder dan 2% van het eindproduct uitmaken, in een andere volgorde worden opgesomd, na de andere ingrediënten.