Wat is een Hygiënecontrole?

De hygiënecontrole is de controle op de gehanteerde hygiëne.

Uitvoering van de hygiënecontrole?

Iedereen dient zich te houden aan de geldende hygiëne voorschriften. De controle vindt plaats met de iMIS Audit . In de iMIS Audit zijn de afdelingen en de te controleren punten opgenomen.

  • Beoordeel elke ruimte op de aangegeven punten;
  • Leg de gegevens vast.

Acties bij afwijkingen tijdens de hygiënecontrole?

De te nemen maatregelen bij afwijkingen kunnen, gezien de rondes, zeer divers zijn. Echter in alle gevallen geldt dat bij afwijkingen een herinstructie dient plaats te vinden.

Bepaal altijd de oorzaak van de afwijking:

  • Incident;
  • Onkunde;
  • Verkeerde instructies;
  • Geen mogelijkheden (materiaal) om tot goede uitvoering te komen.

Bepaal aan de hand van de afwijking en oorzaak de te nemen maatregel.

Leg alle oorzaken en genomen maatregelen vast.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: