< p>

Wat is een Hygiënecontrole?

De hygiënecontrole is de controle op de gehanteerde hygiëne.

Uitvoering van de hygiënecontrole?

Iedereen dient zich te houden aan de geldende hygiëne voorschriften. De controle vindt plaats met de PDA . In de PDA zijn de afdelingen en de te controleren punten opgenomen.

  • Beoordeel elke ruimte op de aangegeven punten;
  • Leg de gegevens vast.

Acties bij afwijkingen tijdens de hygiënecontrole?

De te nemen maatregelen bij afwijkingen kunnen, gezien de rondes, zeer divers zijn. Echter in alle gevallen geldt dat bij afwijkingen een herinstructie dient plaats te vinden.

Bepaal altijd de oorzaak van de afwijking:

  • Incident;
  • Onkunde;
  • Verkeerde instructies;
  • Geen mogelijkheden (materiaal) om tot goede uitvoering te komen.

Bepaal aan de hand van de afwijking en oorzaak de te nemen maatregel.

Leg alle oorzaken en genomen maatregelen vast.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: