Is er meer informatie over management reviews?

Jaarlijks moet de kwaliteitsafdeling beoordeeld worden met de management review, om de mogelijke verbeteringen van het kwaliteitssysteem door te kunnen voeren.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Management review

Jaarlijks wordt het beoordeeld. In de wordt stilgestaan bij het voedselveiligheidssyteem en de mogelijke verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd. Dit tegen de juiste investeringen. Het verificatieverslag is de input voor het . Naast de verificatieprocedure dienen in de management review de volgende aspecten naar voren te komen:

Algemene zaken

Er wordt een gegeven van het afgelopen jaar. Wat hebben we bereikt, waar lagen onze kansen en de valkuilen. En natuurlijk wat wij in de toekomst (op hoofdlijnen) willen bereiken als bedrijf. Wat is er bereikt met betrekking tot duurzaamheid en het ethiek beleid.

Doelstellingen

De doelstellingen van het afgelopen jaar worden besproken en beoordeeld.

Afspraken en verbeteringen vorig jaar

De gemaakte afspraken en mogelijke verbeteringen die in de vorige management review naar voren zijn gekomen worden beoordeeld. Indien gemaakte afspraken niet zijn uitgevoerd of doelstellingen niet zijn behaald, dan wordt een reden aangegeven of oorzaakanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt rekening gehouden bij het vaststellen van verbeterpunten en het opstellen van nieuwe afspraken en doelstellingen.

Verificatie en audits

De verificatie en interne en audits worden besproken. Punten uit de verificatie en de audits die extra aandacht nodig hebben worden opgenomen in dit verslag.

Gevarenstudie en het basisvoorwaardenprogramma

De wijzigingen in de gevarenstudie worden besproken. Ook wordt het basisvoorwaardenprogramma beoordeeld. Toekomstige wijzigingen in de gevarenstudie worden besproken en vastgelegd. De effectiviteit van het HACCP plan, Food defence plan en productauthenciteit wordt beoordeeld.

Incidenten en uitgevoerde recalls

Er wordt bepaald of er in het afgelopen jaar recalls noodzakelijk zijn geweest. Dit geldt voor recalls met en zonder een meldingsplicht.

Machines, gereedschap en gebouwen

Welke investeringen hebben er plaatsgevonden. Welke investeringen zullen in de komende jaren gaan plaatsvinden. Zijn er problemen geweest

Validatie (proces, product, personeel, productiemiddelen)

Aan de hand van de investeringenlijst wordt bepaald of alle noodzakelijke validaties hebben plaatsgevonden. Ook wordt er gekeken of de investeringen hun beoogde doel hebben gehaald.

Klantencommunicatie

Zijn alle mogelijke productafwijkingen of aan klanten gecommuniceerd. Het gaat hierbij om die geleverd zijn aan de klanten. van klanten en feedback van klanten.

Omgeving

Er wordt bepaald of de omgeving een negatieve invloed heeft gehad op onze activiteiten. Hierbij wordt gekeken naar gevaren maar ook naar overlast door bijvoorbeeld geluid en trillingen. Daarnaast wordt bepaald of er in de toekomst mogelijke wijzigingen zijn.

Transport

Zijn er problemen geweest met transport? Vindt het transport volgens gemaakte afspraken plaats? Wat wordt er gedaan aan verbeteringen?

Onderhoud

Heeft er grootschalig onderhoud moeten plaatsvinden? Staat er groot onderhoud gepland?Heeft onderhoud geleid tot onveilige situaties?

Personeels (voorzieningen)

Is er voldoende om de gewenste en te kunnen leveren? Zijn de personeelsvoorzieningen voldoende? Is de kennis voldoende van het personeel? Staan er opleidingen of gepland?

Ontwerp en veiligheid op de werkplek

Hebben er zich in het afgelopen jaar ongevallen voorgedaan? Zijn er onveilige situaties voorgekomen? Zijn er “bijna” ongevallen voorgekomen? Is er een ARBO keuring geweest? Zo ja, wat zijn de bevindingen?

Externe invloeden

Welke externe invloeden hebben een rol gespeeld? Hierbij moet gedacht worden aan een financiële crisis, leveringsproblemen, leveranciers failliet, etc.

Klanttevredenheid

Zijn de klanten tevreden over de geleverde diensten en producten? Als input kan gebruikt worden gemaakt van verloren relaties, omzetstijging bij bestaande klanten, klachten en leveringsfouten, bezoekverslagen of contactmomenten.

Interne en externe communicatie

Is het gecommuniceerd? Zijn alle doelstellingen bekend? Hoe heeft de communicatie plaatsgevonden met het personeel? Hoe verloopt de communicatie met externen?

Allergenen

Hebben er zich problemen voorgedaan met ? Dit kan intern zijn maar ook vanuit de klachten. Worden alle allergenen beheerst in praktijk? Zijn er nieuwe allergenen bijgekomen?

Etikettering

Hebben er zich problemen voorgedaan met etiketten? Voor de beoordeling moeten interne gegevens en klachten geraadpleegd worden. Voldoen alle etiketten aan de wetgeving en klanteisen? Kloppen de ingrediënten, afbeeldingen en naamgevingen?

Wijzigingen die invloed hebben op de voedselveiligheid

Zijn er wijzigingen geweest in processen, producten, materialen of machines die invloed hebben gehad op de voedselveiligheid?

Doelstellingen komende jaren

De verificatie en de management review geven input voor het opstellen van doelstellingen op het gebied van food en kwaliteit. Ook de reeds geplande bedrijfsbrede doelstellingen worden in het verslag opgenomen. Zoveel mogelijk worden de doelstellingen gekoppeld aan afdelingen.

Naar aanleiding van het management review

  • Kunnen nieuwe doelstellingen opgesteld worden.
  • Dient het beleid indien nodig aangepast te worden.
  • Kunnen verbeteringen doorgevoerd worden die investeringen vragen.
  • Kunnen algemene verbeteringen worden doorgevoerd.

Van het management review wordt een verslag opgesteld door de kwaliteitsdienst. Dit verslag wordt ter goedkeuring ondertekend door het management .
Alle relevante aspecten van het management review worden gecommuniceerd naar de stafmedewerkers via overleg.

Bijlage

Daar waar relevant worden jaarlijks de volgende punten opgenomen in de management review:

  • Wetenschappelijke en technische ontwikkelingen;
  • Branchegerelateerde codes;
  • Nieuwe 's volgende uit informatie omtrent recalls, authenticiteit van grondstoffen, ;
  • Relevante wetgeving (zowel productie als land van verkoop);
  • Wijzigingen in normen (GFSI).
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Is er meer informatie over management reviews?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.