Welke factor wordt er door de handhaver gehanteerd (C4 % in melkvet)?

Vraagstelling:

Voor de omrekening naar melkvet wordt het gehalte aan C4 omgerekend met behulp van een factor.

Het antwoord:

Het percentage C4 in melkvet varieert van 2.3-4%, en daarmee ook de omrekeningsfactor van 43 tot 25. Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om op basis van het C4-gehalte de hoeveelheid koemelkvet te bepalen.

Voor andere dieren (zoals geiten) ligt het C4-gehalte globaal tussen 0.9-1.6%, dus significant lager dan bij koemelkvet. Afhankelijk van het dier is er ook nog een verschil.