Zijn we verplicht tests aan te leveren t.a.v. het van Schmallenbergvirus?

De volgende pagina zal meer context geven over de verplichting van het aanleveren van testen voor het schmallenbergvirus, met de implicaties van het virus.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Beperking import vanuit Nederland

Op dit moment hebben 15 landen buiten de Europese Unie (EU) maatregelen genomen om het Schmallenbergvirus buiten de deur te houden. Het gaat dan vooral om beperkingen op de import van levende dieren, sperma en embryo's. De Europese Commissie vindt zulke importbeperkingen onterecht. De ziekte heeft een geringe economische impact en de 's op overbrenging van het door levende dieren, sperma of embryo's zijn gering.

Aanvullende testen

Aanvullende testen zouden extra garanties kunnen geven en zo de handel weer op gang kunnen brengen. Zulke tests zijn echter kostbaar. Binnen de EU is daarom afgesproken dat lidstaten voorlopig geen individuele afspraken zullen maken over dergelijke aanvullende testen.

Achtergrondinformatie over het Schmallenbergvirus

In december 2011 is een nieuwe dierziekte gevonden bij schapen en koeien in Nederland: het Schmallenbergvirus. Door de ziekte ontstaan aangeboren .

Geen risico voor de volksgezondheid

Er zijn geen aanwijzingen dat het Schmallenbergvirus naar de mens kan worden overgebracht. Het RIVM onderzocht ruim 300 mensen die werken of wonen op bedrijven waar het Schmallenbergvirus is gevonden of waarschijnlijk is. Bij geen van deze mensen kon een doorgemaakte infectie worden aangetoond.

Kenmerken virus

Het Schmallenbergvirus is aangetroffen bij schapenlammeren, geitenlammeren, kalveren en volwassen runderen. De ziekte is nieuw en het is onbekend waar deze vandaan komt. Wel blijkt uit de eerste onderzoeken dat het virus lijkt op het Akabanevirus, een bekende ziekteverwekker bij herkauwers in Azië en Australië. Het Schmallenbergvirus wordt waarschijnlijk doorgegeven door knutten (een soort ).

Misvormde lammeren

Bij schapen kenmerkt het virus zich door aangeboren afwijkingen bij lammeren. De dieren hebben bijvoorbeeld een scheve nek, een waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde schapenlammeren worden doodgeboren. Levendgeboren dieren zijn niet levensvatbaar. De ooien vertonen geen ziekteverschijnselen.

Zieke koeien en minder melkproductie

Besmette runderen hebben diarree en koorts. Ook geven de dieren minder . In augustus en september 2011 zijn deze gemeld bij koeien op ruim 80 rundveebedrijven in Nederland. Aangenomen wordt dat het Schmallenbergvirus hiervan de oorzaak was. Die dieren zijn weer hersteld.

Schmallenbergvirus bij misvormde kalveren

Sinds 23 januari 2012 is het Schmallenbergvirus in Nederland ook bij kalveren aangetoond. Dat het virus ook bij kalveren zou worden aangetoond, was te verwachten. De dieren zijn in dezelfde periode geïnfecteerd als de schapen en geiten. De infectie is pas later geconstateerd dan bij de lammeren doordat de draagtijd van een langer is. Ook worden bij schapenbedrijven vaak meerdere lammeren per keer geboren, terwijl het bij rundveebedrijven vaak om 1 kalf per geboorte gaat.

Verspreiding van de ziekte

Op de van de NVWA staat een overzichtskaart met locaties van bedrijven waar het Schmallenbergvirus is aangetoond en een rapportage waarin per provincie is te zien op hoeveel bedrijven het Schmallenbergvirus is aangetoond, op hoeveel bedrijven het Schmallenbergvirus na onderzoek niet is aangetoond en hoeveel bedrijven er nog in onderzoek zijn .

Testmethode

Na een melding worden de misvormd geboren dieren van het bedrijf getest op de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus. Het is mogelijk dat het virus bij deze test niet wordt aangetroffen, aangezien de infectie al eerder in de dracht heeft plaatsgevonden. Om te kunnen onderzoeken of (ouder)dieren op het bedrijf eerder geïnfecteerd zijn geweest met het Schmallenbergvirus is een test ontwikkeld waarmee antistoffen tegen het Schmallenbergvirus in het bloed kunnen worden aangetoond.

Bedrijven niet ruimen of sluiten

De geboorte van misvormde dieren komt door een besmetting die een paar maanden geleden al heeft plaatsgevonden. Het virus wordt waarschijnlijk doorgegeven door insecten (knutten en mogelijk ook muggen). In de winter zijn deze insecten niet actief en is de kans op een verdere verspreiding minimaal. Daarom is er nu geen aanleiding om besmette dieren te ruimen of bedrijven te sluiten. Het virus is niet (Europees) aangifte- of bestrijdingsplichtig. Wel wordt onderzocht of het virus ook op andere manieren wordt doorgegeven.


TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Zijn we verplicht tests aan te leveren t.a.v. het van Schmallenbergvirus?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over wetgeving en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over wetgeving en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de wetgeving en te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over wetgeving en opleiding voedselveiligheid volgen.

Workshop: Realtime food safety compliance training Dag 5

Tijdens de workshop worden alle theorie en praktijkvoorbeelden toegepast, in een persoonlijke Food Safety Compliance Case. Na de workshop is er een diploma uitreiking en een netwerkborrel.

iMIS Food Portal Centrale voedselketen

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

iMIS Food Updates Software en Kennis

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.