Kan eipoeder ook anders gedeclareerd worden?

De volgende pagina beschrijft hoe eipoeder mogelijk alternatief benoemd kan worden, doormiddel van artikel 6 van de Warenwet,

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Uitgebreide vraag eipoeder

Een vraag met betrekking over het declareren van eipoeder. Behoort dit als eipoeder gedeclareerd te worden of zou dit ook als ei/eieren gedeclareerd mogen worden?

Het benoemen van eipoeder

Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Eipoeder mag benoemd worden, als alle ingedrediënten van de grondstof ei bevatten, behalve het natuurlijk en er geen andere ingrediënten zijn, waarbij eipoeder zijn toegevoegd. Dit is geregeld in artikel 6 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. Hierin staat het volgende:

Artikel 6

1. De vermelding van de lijst van ingrediënten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, moet zonder onderbreking geschieden in de volgorde van afnemend gewicht waarin de ingrediënten bij de bereiding zijn gebruikt, voorafgegaan door het woord “ingrediënten”. Een gewichtstolerantie van 10% relatief is daarbij toegestaan.

2. Als gewicht in de zin van het eerste lid mag worden aangemerkt bij geconcentreerde of gedroogde ingrediënten die in gedehydrateerde toestand in de waar aanwezig zijn: het gewicht vóór het concentreren of drogen, indien deze ingrediënten worden aangeduid met de naam van het ingrediënt vóór het concentreren of drogen.

3. Als gewicht in de zin van het eerste lid moet worden aangemerkt bij het ingrediënt water en bij vluchtige ingrediënten: het gewicht van de hoeveelheid waarin zij in de waar aanwezig zijn, met dien verstande dat de hoeveelheid water wordt bepaald door de hoeveelheid van de waar te verminderen met de som van de hoeveelheden van andere ingrediënten dan water.

4. Het ingrediënt water mag worden aangemerkt als niet in de waar aanwezig, indien de uitkomst, bedoeld in het derde lid, 5% of minder van de totale hoeveelheid van de waar bedraagt.

5. Het ingrediënt water mag tevens worden aangemerkt als niet in de waar aanwezig;

  • indien dit tijdens de bereiding alleen is gebruikt om een geconcentreerd of gedehydrateerd ingrediënt in zijn oorspronkelijke toestand terug te brengen;
  • indien dit water deel uitmaakt van een opgietvloeistof, zoals nader omschreven in artikel 14, tweede lid, welke gewoonlijk niet wordt geconsumeerd.
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Kan eipoeder ook anders gedeclareerd worden?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer info over etikettering en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over etikettering en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de etikettering te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over etikettering en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in etikettering en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor etikettering. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden over etikettering.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook de maandelijkse iMIS Food Update over etikettering ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan je gegevens door.