Zou eipoeder ook anders kunnen worden gedeclareerd?

Een vraag met betrekking over het declareren van eipoeder. Behoort dit als eipoeder gedeclareerd te worden of zou dit ook als ei/eieren gedeclareerd mogen worden?

Het antwoord:

Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Eipoeder mag benoemd worden, als alle ingedrediënten van de grondstof ei bevatten, behalve het water natuurlijk en er geen andere ingrediënten zijn, waarbij eipoeder zijn toegevoegd. Dit is geregeld in artikel 6 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. Hierin staat het volgende:

Artikel 6

1. De vermelding van de lijst van ingrediënten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, moet zonder onderbreking geschieden in de volgorde van afnemend gewicht waarin de ingrediënten bij de bereiding zijn gebruikt, voorafgegaan door het woord “ingrediënten”. Een gewichtstolerantie van 10% relatief is daarbij toegestaan.

2. Als gewicht in de zin van het eerste lid mag worden aangemerkt bij geconcentreerde of gedroogde ingrediënten die in gedehydrateerde toestand in de waar aanwezig zijn: het gewicht vóór het concentreren of drogen, indien deze ingrediënten worden aangeduid met de naam van het ingrediënt vóór het concentreren of drogen.

3. Als gewicht in de zin van het eerste lid moet worden aangemerkt bij het ingrediënt water en bij vluchtige ingrediënten: het gewicht van de hoeveelheid waarin zij in de waar aanwezig zijn, met dien verstande dat de hoeveelheid water wordt bepaald door de hoeveelheid van de waar te verminderen met de som van de hoeveelheden van andere ingrediënten dan water.

4. Het ingrediënt water mag worden aangemerkt als niet in de waar aanwezig, indien de uitkomst, bedoeld in het derde lid, 5% of minder van de totale hoeveelheid van de waar bedraagt.

5. Het ingrediënt water mag tevens worden aangemerkt als niet in de waar aanwezig;

  • a. indien dit tijdens de bereiding alleen is gebruikt om een geconcentreerd of gedehydrateerd ingrediënt in zijn oorspronkelijke toestand terug te brengen;
  • b. indien dit water deel uitmaakt van een opgietvloeistof, zoals nader omschreven in artikel 14, tweede lid, welke gewoonlijk niet wordt geconsumeerd.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: