< p>

Wat is FSSP?

Antwoord: FSSP staat voor Food Spoilage and Safety Predictor

Wat houdt Food Spoilage and Safety Predictor in?

Dit is een modelleer programma die de groei en houdbaarheid van levensmiddelen voorspelt.

Voorbeeld van een studie waarin FSSP is meegenomen

Bekijk op deze pagina een voorbeeldstudie omtrent de Listeria monocytogenes bacterie voor een Jalapeno Burger.