Wat moet een Root Cause Analysis bevatten?

Wanneer zich fouten voordoen, zoals niet-conforme producten, productrecalls of niet-conformiteit bij audits, moet herhaling van deze fouten met behulp van root cause analyse worden voorkomen. De root cause analysis zou moeten omvatten:

  • een set van parameters die zal leiden tot het gebruik van een geschikte tool (d.w.z. de site moet definiëren wanneer de analyse zal worden afgerond als deze nog niet door de norm is voorgeschreven)
  • wie is opgeleid en/of bevoegd om de analyse te voltooien
  • de methoden zal worden gebruikt om de analyse uit te voeren
  • de analyse en eventuele daaropvolgende preventieve maatregelen in detail
  • de methoden voor de verificatie van de voltooide acties.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: