Wat is een auditplanning?

Auditplanning

Er is een planning van interne audits. Alle activiteiten worden minimaal eenmaal per jaar geaudit. Iedere audit binnen het plan heeft een gedefinieerde scope en behandelt een specifieke activiteit of sectie van het HACCP plan. Voor BRC gecertificeerde bedrijven is voorgeschreven dat de interne audit wordt verdeeld over minimaal 4 verschillende auditmomenten die verspreid zijn over het jaar. De frequentie waarmee iedere activiteit wordt geaudit wordt vastgesteld in relatie tot de risico’s en resultaten van eerdere audits.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.