Voedingsmaterialen voor EU-markttoelating

Zijn mijn producten toegelaten op de EU-markt voor gebruik in voedingsmiddelen?

De Europese levensmiddelenwetgeving is een complex en breed onderwerp om mee te werken. De Algemene Levensmiddelen Verordening waarborgt een hoog niveau van bescherming van het menselijk leven en de belangen van de consument met betrekking tot levensmiddelen, en zorgt tegelijkertijd voor de goede werking van de interne markt.

Snel beoordelen of een bepaald voedingsproduct of -ingrediënt op de EU-markt mag worden ingevoerd, is vaak een vraag die een langere lijst van deelvragen heeft die moeten worden beantwoord.

QAssurance (1)

Het goede nieuws is dat de Europese levensmiddelenwetgeving streng is, maar in een grote regio voor alle partijen gelijke spelregels oplevert. Bovendien is de verordening van toepassing in zevenentwintig lidstaten en kunnen er slechts kleine details bestaan in een individuele lidstaat.

QAssurance levert een assessment tool waarmee een quick scan kan worden uitgevoerd op uw portefeuille van voedingsproducten of ingrediënten. Rekening houdend met het feit dat details op dit gebied het eindoordeel bepalen, geeft de tool een 80/20* inzicht in uw portfolio. Met dat inzicht kunt u beslissen om meer tijd te besteden aan details, afhankelijk van uw strategische behoeften.

* Voor veel producten of ingrediënten in uw portefeuille krijgt u een duidelijk antwoord over de mogelijkheid om die op de EU-markt te gebruiken. Voor een kleiner aantal producten wordt u naar de details geleid die moeten worden bevestigd voordat u toestemming kunt krijgen.

Bijzonderheden:

Voor een optimale output van de beoordelingstool zullen enkele details over de producten/ingrediënten moeten worden aangeleverd. QAssurance gebruikt daarvoor een eenvoudig Excel-template.

 • Productnaam: Beschrijf de naam zo specifiek mogelijk.
 • Typisch gebruik: Kleurstof, conserveermiddel, antioxidant, zoetstof, emulgator, stabilisator, verdikkingsmiddel, enz.
 • CAS-nr.: Het CAS-nr. is nuttig om het specifieke materiaal te definiëren

Controles op elk product/ingrediënt:

 • E NUMBER
 • ADDITIEF
 • SUPPLEMENT
 • SMAAKSTOF
 • ENZYM
 • NOVELFOOD

Voor elk product/ingrediënt zal het eindresultaat worden gegeven, alsmede het typische gebruik dat is toegestaan.

Beschrijving van het proces:

De onderstaande stappen zijn concept en moeten in de loop van de tijd worden geoptimaliseerd. Als u dit proces gebruikt met een lijst van producten/ingrediënten, zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van extra tests die aan de stappen moeten worden toegevoegd of dat u de stappen verbetert zoals ze zijn uiteengezet.

Gebruik het Excel-sjabloon en voer de onderstaande stappen uit.

STAPPEN:

STAP WAT
Controle op volledigheid. Alleen producten waarvan alle gegevens zijn ingevuld, kunnen worden beoordeeld. Controleer voor de controle of alle onderstaande links nog geldig zijn
  Voer 6 controles uit en als controle = waar, dan GEBRUIK = JA, en voeg geldige controle in als "toegestaan als"  
1 E-numbers controleer de lijst https://en.wikipedia.org/wiki/E_number#Full_list en wanneer gevonden, full het E-nummer in de kolom I (TBD).
2 Additief, controleer volgenshttps://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
3 Supplement controleer volgens 2002/046 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0046&from=EN
3 Supplement controleer ook https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/supplements_en deze heeft zes richtlijnen waarop gecontroleerd moet worden
4 Smaakstof, controleer volgens https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1334&from=EN LET OP; Annex ii deel A is een lijst van stoffen die NIET aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.
5 Enzym, controleer volgens https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_enzymes_register.pdf indien JA, vermeld de toegestane enzymnaam in kolom M
6 NovelFoods (zorg ervoor dat "expand all 3*" aan staat en typ de zoektekst elke keer opnieuw) https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/list_authorisations_en indien JA als novelfood, vermeld het dossiernummer in kolom TBD
6 2e controle https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2470&from=NL
INDIEN GEBRUIK = NEE, Google het product voor synoniemen en voer de stappen opnieuw uit en controleer of het product GRAS is: Generally Recognized AS SAFE
Google product en zoek nieuws of ander typisch gebruik, soms zijn producten in discussie en dit moet worden vermeld in excel

Rapporteer de resultaten via het ingevulde Excel-bestand en voeg extra aandachtspunten toe die tijdens het proces zijn gevonden.

Download hier ons evaluatie-instrument

Food Allowance tool

Voeg in het verslag een onderdeel "disclaimer" toe met de onderstaande elementen:

AANNAMES/ DISCLAIMER

 • Aanname1: producten/ingrediënten zijn niet afkomstig van dierlijke bronnen. Indien het product afkomstig is van een dierlijke bron, is altijd documentatie vereist dat het product afkomstig is van een EG geregistreerd bedrijf.
 • Aanname 2: de producten/ingrediënten zijn vrij van GMO. Als het product niet GMO-vrij is, is als volgende stap verdere controle aan de hand van de regelgeving voor dit soort producten vereist.
 • De meeste additieven mogen alleen in bepaalde levensmiddelen worden gebruikt en zijn onderworpen aan specifieke kwantitatieve beperkingen, zodat het belangrijk is ze te gebruiken in samenhang met de desbetreffende wetgeving.
 • De beoordeling geldt alleen voor het in kolom K (TOEGESTAAN ALS) vermelde soort gebruik.
 • Voor deze beoordeling worden de namen en de beschrijving van de producten/ingrediënten beoordeeld zoals die door de klant zijn verstrekt. De veiligheid van de eigenlijke producten/ingrediënten moet worden beoordeeld

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.

Foto QA galerij Cropped

Food Safety nieuws

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

In dit artikel lees je meer lezen over Afrikaanse opkomende landen en hun aantrekkelijkheid voor de markt.
Lees meer
Status van Food Safety certificering in Afrika

Status van Food Safety certificering in Afrika

In dit artikel lees je meer over de huidige status van de voedselveiligheidscertificering in Afrika en hoe iMIS Food Global de Food Safety verbetert.
Lees meer