Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen GN codes?

Vraag: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen GN codes en de definities van vlees en vleesbereidingen in de Verordening (EG) 853?

Het antwoord:
Achtergrondinformatie:

De groep 0207 gaat over: Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren: – van hanen of van kippen.
De groep 1602 gaat over: Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

De definities in de Verordening (EG) 853/2005 staan hier over in BIJLAGE I
DEFINITIES
Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:
1. VLEES
1.1. Vlees: eetbare delen van de in de punten 1.2 tot en met 1.8 bedoelde dieren, inclusief het bloed.
1.3. Pluimvee: gekweekte vogels, met inbegrip van vogels die niet als landbouwhuisdier worden beschouwd, maar wel als landbouwhuisdier worden gekweekt, met uitzondering van loopvogels.
1.10. Vers vlees: vlees dat, buiten de koel- of vriesbehandeling, geen enkele behandeling heeft ondergaan om de houdbaarheid te bevorderen, met inbegrip van vacuümverpakt vlees of vlees in CA-verpakking (gecontroleerde atmosfeer).
1.11. Slachtafval: vers vlees dat geen deel uitmaakt van het karkas, inclusief ingewanden en bloed.
1.13. Gehakt vlees: vlees zonder been, dat in kleine stukken is gehakt en minder dan 1 % zout bevat.
1.15. Vleesbereidingen: vers vlees, met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen.

Uitleg
Wanneer blijkt dat het vers vlees van kippen is dat getumbeld of geïnjecteerd is met additieven en levensmiddelen, zorgt dit ervoor dat het product valt onder de definitie van vleesbereidingen zoals omschreven in de definitie onder 1.15 van de Verordening 853/2004.

In deze wetgeving gelden totaal andere eisen voor vlees en vleesbereidingen. Voor vlees (uitsnijderijen) geldt de wetgeving zoals genoemd in Bijlage III, Sectie II in de Hoofdstukken III en V. De wetgeving voor vleesbereidingen is vastgelegd in Bijlage III, Sectie V. Omdat GN code 0207 gaat over vers vlees en uw producten geen vers vlees, maar vleesbereidingen zijn is de GN code 1602 van toepassing. Die luidt: Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed. Let hierbij ook op het woord bereiding.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: