Standaarden overig

FSSC Retail en Groothandel

De retail en groothandel zijn complexe punten in de voedselketen. Elk risico en gevaar aan het einde van de voedselketen kan direct voor implicaties zorgen bij de eindconsument. Deze risico’s hebben een grote impact op eisen die gesteld worden aan de veiligheid en kwaliteit van producten. FSSC bied een certificatie aan met een betrouwbaar voedselveiligheid managementsysteem om deze gevaren te voorkomen.

BRC Agents & Brokers

BRC Agents & Brokers BRC of het British Retail consortium is in samenwerking met het Engelse retail-organisaties onstaan om de veiligheid van voedselproducten te harmoniseren en optimaliseren door een scala normen en toetsingen …

BRC Agents & Brokers Info

BRC Storage & Distribution

BRC Storage & Distribution In 1996 ontstond het British Retail Consortium (BRC), een samenwerkingsverband van Engelse retailorganisaties dat tot doel had om nationale en internationale harmonisatie van voedselveiligheid tot stand te brengen door …

BRC Storage & Distribution Info

IFS PACsecure

IFS PACsecure De IFS PACsecure standaarden zijn ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid te toetsen van verpakkingsmaterialen. Daarnaast kunnen de standaarden gebruikt worden om te voldoen aan bepaalde klanteisen. Ten slotte is PACsecure …

IFS PACsecure Info

IFS Broker

IFS Broker IFS Broker is opgericht om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen en de kloof tussen productie en distributie te dichten. Handelspartners verwachten van brokers, agenten en importeurs dat zij …

IFS Broker Info

IFS Logistics 2.2

IFS Logistics 2.2 IFS Logistics is een standaard voor het auditen van bedrijven die logistieke diensten bieden in food en non-food ketens. Zoals de volgende activiteiten, transport, opslag, laden/lossen etc. Daarnaast zijn deze …

IFS Logistics 2.2 Info

HACCP Hygiënecode

De HACCP hygiënecode is in het leven geroepen, omdat het essentieel is om hygiënisch te werken. Er zijn verschillende hygiënecodes. Een hygiënecode kan per branche of zelfs per bedrijf anders zijn.

HACCP

Het HACCP is een risico-inventarisatie die wordt gebruikt voor voedingsmiddelen. De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en de Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische beheerspunten.

GFSI – Global Food Safety Initiative

GFSI staat voor Global Food Safety Initiative. Het is een initiatief van de internationale retail om erkende standaarden voor voedselveiligheid te maken. Bij het GFSI kan erkenning van (nationale) certificeringsschema’s worden aangevraagd.