Zuivelindustrie - Voedselveiligheid

Zuivel

Voor de zuivelindustrie zijn kwaliteit en  absolute prioriteiten. De sector doet er alles aan om volstrekt veilige zuivelproducten van onberispelijke kwaliteit af te leveren. Daarom legt de zuivelsector zichzelf eisen op die verder gaan dan wat de wetgeving voorschrijft.

-, kaas-, ijs- en boterverwerkende bedrijven staan onder toezicht van het COKZ, die op haar beurt weer gecontroleerd wordt door de NVWA. Op deze manier worden bedrijven getoetst aan de hand van wettelijke, op HACCP gebaseerde eisen voor procesbeheersing. Wij helpen je op de juiste manier invulling te geven aan jouw kwaliteitsbeheersing, zodat je voldoet aan de regelgeving.

Bacteriën in zuivel

De aanwezigheid van schadelijke bacteriën is bij zuivelproducten een blijvend gevaar. Ondanks goede verhitting, blijft het risico van nabesmetting bestaan. In zachte, rauwmelkse kazen kan Listeria overleven en daarmee een gevaar vormen. Het is daarom van belang vast te stellen wanneer en waar in het proces van bacteriën kan optreden, en er vervolgens alles aan te doen om dit te voorkomen.

Op deze pagina lees je meer over de wetgeving en gevaren rond Zuivel.

Certificeringen in de zuivelindustrie

Bedrijven uit de zuivelindustrie werken met iMIS Food op de veiligheid te borgen. Zodoende voldoen zie niet alleen aan de procescertificering van het COKZ, maar eventueel ook aan de normen BRC, IFS, FSSC 22000 en HACCP.

Binnen iMIS Food wordt er onderscheid gemaakt in verschillende productgroepen. De zes hoofd productgroepen hebben wij verder uitgewerkt. Op deze pagina hebben we de informatie omtrent de : en zuivelproducten

Lees hier meer over de iMIS Food Productgroepen